ขออนุญาตช่วยประชาสัมพันธ์งานประกวดพระที่ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ 2-3 เมษยน 2559

หัวข้อ: ขออนุญาตช่วยประชาสัมพันธ์งานประกวดพระที่ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ 2-3 เมษยน 2559

กระทู้ และ ความคิดเห็นต่างๆ

ขออนุญาตช่วยประชาสัมพันธ์งานประกวดพระที่ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ 2-3 เมษยน 2559
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

ขออนุญาตช่วยประชาสัมพันธ์งานประกวดพระที่ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ 2-3 เมษยน 2559
รายการงานประกวดพระที่ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ
ซึ่งจะมีวันที่ 2-3 เมษยน 2559 จำนวนประมาณ 1500 รายการ


เฟสบุคชมรมพระเครื่องบางกะปิ https://www.facebook.com/groups/987365828010671/

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:02.30
ความคิดเห็นที่ 1:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:23.56
ความคิดเห็นที่ 2:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:24.20
ความคิดเห็นที่ 3:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:24.42
ความคิดเห็นที่ 4:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:25.08
ความคิดเห็นที่ 5:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:25.29
ความคิดเห็นที่ 6:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:25.45
ความคิดเห็นที่ 7:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:26.56
ความคิดเห็นที่ 8:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:27.11
ความคิดเห็นที่ 9:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:27.26
ความคิดเห็นที่ 10:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:27.48
ความคิดเห็นที่ 11:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:28.03
ความคิดเห็นที่ 12:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:28.23
ความคิดเห็นที่ 13:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:29.05
ความคิดเห็นที่ 14:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:29.26
ความคิดเห็นที่ 15:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:29.47
ความคิดเห็นที่ 16:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:30.06
ความคิดเห็นที่ 17:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:30.34
ความคิดเห็นที่ 18:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:30.55
ความคิดเห็นที่ 19:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:31.14
ความคิดเห็นที่ 20:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:31.55
ความคิดเห็นที่ 21:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:31.57
ความคิดเห็นที่ 22:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:32.21
ความคิดเห็นที่ 23:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
digitalpicture
ตั้ง: 13 ตอบ: 47
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

@

โพสต์เมื่อ พฤ. - 17 มี.ค. 2559 - 00:32.41
Top