" วันเข้าพรรษา " อย่าลืมไปทำบุญกันนะครับ

หัวข้อ: " วันเข้าพรรษา " อย่าลืมไปทำบุญกันนะครับ

กระทู้ และ ความคิดเห็นต่างๆ

" วันเข้าพรรษา " อย่าลืมไปทำบุญกันนะครับ
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 1
webinfo
ตั้ง: 9407 ตอบ: 37499
คะแนน: 1273
รายละเอียด

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น 

          "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เรียกว่า "ปุริมพรรษา" 

          ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่า "ปัจฉิมพรรษา" เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สัตตาหะ" หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด 

          สำหรับข้อยกเว้นให้ภิกษุจำพรรษาที่อื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษา เว้นแต่เกิน 7 วัน ได้แก่
1.การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย 
2.การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้ 
3.การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุด 
4.หากทายกนิมนต์ไปทำบุญ ก็ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาได้

          นอกจากนี้หากระหว่างเดินทางตรงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดี พระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควร แต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรม ชาวบ้านเห็นพระได้รับความลำบากเช่นนี้ จึงช่วยกันปลูกเพิง เพื่อให้ท่านได้อาศัยพักฝน รวมกันหลาย ๆ องค์ ที่พักดังกล่าวนี้เรียกว่า "วิหาร" แปลว่า ที่อยู่สงฆ์ เมื่อหมดแล้ว พระสงฆ์ท่านออกจาริกตามกิจของท่านครั้ง ถึงหน้าฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีก เพราะสะดวกดี แต่บางท่านอยู่ประจำเลย บางทีเศรษฐีมีจิตศัรทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็เลือกหาสถานที่สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนัก สร้างที่พัก เรียกว่า "อาราม" ให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันนี้ 

          ทั้งนี้ โดยปกติเครื่องใช้สอยของพระตามพุทธานุญาตให้มีประจำตัวนั้น มีเพียงอัฏฐบริขาร อันได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้อกรองน้ำ และมีดโกน และกว่าพระท่านจะหาที่พักแรมได้ บางทีก็ถูกฝนต้นฤดูเปียกปอนมา ชาวบ้านที่ใจบุญจึงถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับให้ท่านได้ผลัดเปลี่ยน และถวายของจำเป็นแก่กิจประจำวันของท่านเป็นพิเศษในเข้าพรรษา นับเป็นเหตุให้มีประเพณีทำบุญเนื่องในวันนี้สืบมา... 

          อย่างไรก็ตาม แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีล และชำระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ พอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องสักการะบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น พร้อมฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น อนึ่ง บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตน โดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์อย่างสูง

วันเข้าพรรษา


          นอกจากนี้ ยังมีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือ "ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา" ประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเข้าพรรษานี้ มีอยู่เป็นประจำทุกปี เพราะในระยะเข้าพรรษา พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้า – เย็น และในการนี้จะต้องมีธูป - เทียนจุดบูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่ง เพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงฆ์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสว ตามชนบทนั้น การหล่อเทียนเข้าพรรษาทำกันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานมาก เมื่อหล่อเสร็จแล้ ก็จะมีการแห่แหน รอบพระอุโบสถ 3 รอบ แล้วนำไปบูชาพระตลอดระยะเวลา 3 เดือน บางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่ง มีการแห่แหนรอบเมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงาม โดยถือว่าเป็นงานประจำปีเลยทีเดียว  

          ทั้งนี้ ในปี 2554 นี้ "วันเข้าพรรษา" จะตรงกับวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554


วันเข้าพรรษา


 กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา

  • ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา 
  • ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่พระภิกษุสามเณร 
  • ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล 
  • อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ

ที่มา http://hilight.kapook.com/view/13698

" วันเข้าพรรษา " อย่าลืมไปทำบุญกันนะครับ " วันเข้าพรรษา " อย่าลืมไปทำบุญกันนะครับ
โพสต์เมื่อ พฤ. - 14 ก.ค. 2554 - 21:14.17
แก้ไขล่าสุดเมื่อ พฤ. - 28 ก.ค. 2554 - 15:44.34 โดย webinfo
ความคิดเห็นที่ 1:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
baboona
ตั้ง: 55 ตอบ: 169
คะแนน: 25
รายละเอียด

คิดดี พูดดี ทำดี อย่าเห็นแก่ตัว แค่นี้ก็สบายใจแล้วครับ ได้เงินจากการซื้อขายพระ อย่าลืมเอาเงินไปทำบุญกันบ้างนะครับ

โพสต์เมื่อ พฤ. - 14 ก.ค. 2554 - 21:30.50
ความคิดเห็นที่ 2:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
dejsiam
dejsiam (49) (-1) 101.108.190.171
ตั้ง: 47 ตอบ: 52
คะแนน: 0
ร้านค้า:
รายละเอียด

ครับผม

 

โพสต์เมื่อ พฤ. - 14 ก.ค. 2554 - 21:30.56
ความคิดเห็นที่ 3:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
eupamapra
ตั้ง: 61 ตอบ: 264
คะแนน: 53
รายละเอียด

ข้าพเจ้า ขอ..จดและจำ..ในส่วนนี้ไว้เป็นพิเศษ.(พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เรียกว่า "ปุริมพรรษา" ..ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เรียกว่า "ปัจฉิมพรรษา" เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สัตตาหะ" หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด)..สิ่งที่มิควรลืม..ในช่วงเข้าพรรษา....ให้ทำบุญ.ละเว้นความชั่ว...eupamapra..

โพสต์เมื่อ พฤ. - 14 ก.ค. 2554 - 21:44.24
ความคิดเห็นที่ 4:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
New_Amulet
ตั้ง: 19 ตอบ: 408
คะแนน: 92
รายละเอียด

รับทราบครับ พร้อมกันนี้ขอให้ทีมงานเว็บพระ และสมาชิกทุกท่านมีความสุข อิ่มบุญกันถ้วนหน้านะครับ

โพสต์เมื่อ พฤ. - 14 ก.ค. 2554 - 22:00.34
ความคิดเห็นที่ 5:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
prajuk
ตั้ง: 32 ตอบ: 38
คะแนน: 0
รายละเอียด

มางดเหล้าเข้าพรรษากันนะครับเพื่อในหลวงและครอบครัวเราและที่สำคัญตัวเราเองก็จะมีความสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงครับ

โพสต์เมื่อ ศ. - 15 ก.ค. 2554 - 00:40.47
ความคิดเห็นที่ 6:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
wison
ตั้ง: 78 ตอบ: 773
คะแนน: 139
ร้านค้า:
รายละเอียด

เตรียมของทำบุญเสร็จแล้ว กำลังจะไปครับ

สาธุ สาธุ สาธุ กับการทำบุญของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ

โพสต์เมื่อ ศ. - 15 ก.ค. 2554 - 05:00.40
ความคิดเห็นที่ 7:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
Oti88
ตั้ง: 120 ตอบ: 561
คะแนน: 25
ร้านค้า:
รายละเอียด

เมื่อวานผมไปทำบุญมา3วัดครับได้ไปซื้อทองร่วมหล่อพระใหญ่ด้วยรู้สึกดีครับLaughing

โพสต์เมื่อ ศ. - 15 ก.ค. 2554 - 09:30.26
ความคิดเห็นที่ 8:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
bt131
bt131 (61) 223.206.62.137
ตั้ง: 15 ตอบ: 313
คะแนน: 55
รายละเอียด

ไปกลับมาแล้วครับ...เอาบุญมาฝากทีมงานและเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านด้วยครับ...Laughing

โพสต์เมื่อ ศ. - 15 ก.ค. 2554 - 10:22.53
ความคิดเห็นที่ 9:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
akkalux111
ตั้ง: 35 ตอบ: 19
คะแนน: 0
ร้านค้า:
รายละเอียด

งดเหล้าเข้าพรรษากันดีกว่าครับ ร้าน เก่งเชือกถัก http://www.web-pra.com/Shop/suwan

โพสต์เมื่อ ศ. - 15 ก.ค. 2554 - 13:15.05
ความคิดเห็นที่ 10:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
e21mth
ตั้ง: 22 ตอบ: 24
คะแนน: 6
ร้านค้า:
รายละเอียด

ขออนุโมทนากับพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับ 

ปล. พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระประธานประจำพระอุโบสถ์ วัดสุทัศนเทพวราราม  

โพสต์เมื่อ ศ. - 15 ก.ค. 2554 - 20:07.56
ความคิดเห็นที่ 11:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
Mormint_M
ตั้ง: 28 ตอบ: 65
คะแนน: 1
ร้านค้า:
รายละเอียด

ไปพรุ่งนี้ครับ งดเหล้าเข้าพรรษาครับ

โพสต์เมื่อ ศ. - 15 ก.ค. 2554 - 21:04.01
ความคิดเห็นที่ 12:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
Sunday
ตั้ง: 49 ตอบ: 260
คะแนน: 7
รายละเอียด

ขอบคุณค่ะ

 

โพสต์เมื่อ ส. - 16 ก.ค. 2554 - 10:38.01
ความคิดเห็นที่ 13:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
nongbluestar
ตั้ง: 120 ตอบ: 266
คะแนน: 8
รายละเอียด

ขอให้เพื่อนสมาชิกรักษาศีล5ให้สม่ำเสมอ และมีความจริงใจให้กันเป็นพอครับ จะไม่มีปัญหากับทุกๆฝ่ายเลย

โพสต์เมื่อ ส. - 16 ก.ค. 2554 - 11:31.12
ความคิดเห็นที่ 14:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
ปฐวีคงคา
ตั้ง: 55 ตอบ: 368
คะแนน: 28
ร้านค้า:
รายละเอียด

งดและอดเหล้าช่วงเข้าพรรษา ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงสั้นๆ

ก็ยังดีกว่าปล่อยเวลาให้ผ่านเลยโดยสูญเปล่านะครับผม

โพสต์เมื่อ อา. - 17 ก.ค. 2554 - 03:13.31
ความคิดเห็นที่ 15:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
รายละเอียด

หลังจากทำบุญเสร็จ ก็เลยแวะไปดูงานแห่เทียน ที่อำเภอประโคนมาฝากด้วยนะครับ

โพสต์เมื่อ อา. - 17 ก.ค. 2554 - 10:44.29
ความคิดเห็นที่ 16:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
dd-team2005
ตั้ง: 52 ตอบ: 826
คะแนน: 96
ร้านค้า:
รายละเอียด

เอา บุญ มาฝาก ทุก ๆ ท่าน จ้า...........

 

ไปทำบุญมาทั้งสองวัน ๆ ละสองวัด....

 

วัดป่าห้วยกุ่ม ไปกราบหลวงพ่อสายทอง เตชธมมฺโม

 

วัดถ้ำพญาช้างเผือก ไปกราบหลวงปู่วิไลย์ เขมิโย ( ท่านเป็นศิษย์หลาน หลวงปู่ขาว อนาลโย แห่งวัดถ้ำกลองเพล )

 

พอวันที่ 16 เลยได้โชคเลข 12 มาเรียโร้ย วันที่ 17 เลยนำเงินไปร่วมทำบุญช่วยหลวงพ่อสายทอง ท่านสร้างโรงพยาบาลครับ...

 

เอิ้ก.....อิ่มบุญ....

โพสต์เมื่อ อา. - 17 ก.ค. 2554 - 16:31.46
ความคิดเห็นที่ 17:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
ชิวเมืองนนท์
ตั้ง: 25 ตอบ: 26
คะแนน: 0
รายละเอียด

ไม่ตามกระแส แต่ของดเหล้าด้วยคน เพื่อคนที่เรารักครับ 

โพสต์เมื่อ อา. - 17 ก.ค. 2554 - 17:04.46
ความคิดเห็นที่ 18:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
ชิวเมืองนนท์
ตั้ง: 25 ตอบ: 26
คะแนน: 0
รายละเอียด

สาธุ

โพสต์เมื่อ อ. - 19 ก.ค. 2554 - 13:19.32
ความคิดเห็นที่ 19:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
vr1041
ตั้ง: 55 ตอบ: 53
คะแนน: 2
ร้านค้า:
รายละเอียด

รับทราบครับ พร้อมกันนี้ขอให้ทีมงานเว็บพระ และสมาชิกทุกท่านมีความสุข อิ่มบุญกันถ้วนหน้านะครับ

โพสต์เมื่อ อ. - 19 ก.ค. 2554 - 22:17.44
ความคิดเห็นที่ 20:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
pkridarin
ตั้ง: 55 ตอบ: 136
คะแนน: 4
ร้านค้า:
รายละเอียด

เห็นด้วยครับ อย่าทอดทิ้งพระศาสนาเวลาเราไม่มีความทุกข์

โพสต์เมื่อ พ. - 20 ก.ค. 2554 - 14:22.36
ความคิดเห็นที่ 21:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
minnie29
ตั้ง: 1 ตอบ: 9
คะแนน: 1
รายละเอียด

ไปทำบุญที่วัดตาลกงมา ถวายเทียนพรรษา ตั้งใจไปตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่มรณะภาพ แต่งานยุ่งไม่ได้ไปซะที มีโอกาสต้องรีบไป ได้ไหว้หลวงพ่อแม้จะเป็นเพียงสังขารท่าน แต่ก็ดีใจมาก ที่ได้ทำตามที่ตั้งใจไว้

โพสต์เมื่อ พฤ. - 21 ก.ค. 2554 - 09:52.25
ความคิดเห็นที่ 22:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
kuekul
ตั้ง: 108 ตอบ: 668
คะแนน: 38
รายละเอียด

ผมคงต้องรอหลังจากนี้ 1 เดือนแล้วละ ครับ

เพราะพึ่งเข้ารับการผ่าตัดอย่างกะทันหัน แต่ตอนนี้ออกมาพักรักษาตัวที่บ้านแล้ว ครับ Cool

โพสต์เมื่อ พฤ. - 21 ก.ค. 2554 - 15:29.56
ความคิดเห็นที่ 23:
คะแนน ความคิดเห็นที่มีประโยชน์: 0
dd-team2005
ตั้ง: 52 ตอบ: 826
คะแนน: 96
ร้านค้า:
รายละเอียด
kuekul:

ผมคงต้องรอหลังจากนี้ 1 เดือนแล้วละ ครับ

เพราะพึ่งเข้ารับการผ่าตัดอย่างกะทันหัน แต่ตอนนี้ออกมาพักรักษาตัวที่บ้านแล้ว ครับ Cool

 

 

หายไว ๆ นะครับ ท่านเกื้อ...

 

โพสต์เมื่อ ศ. - 22 ก.ค. 2554 - 09:13.34
Top