พระสมเด็จพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัฒนมงคล พระพุทธในหลวง ร.9 72 พรรษา (6 รอบ) ปี2542 พิธีวัดพระแก้ว -กบ พระทองคำ - webpra
VIP
พระแท้ พระสวย รับประกันตลอดชีพ โทรสอบถาม พูดคุยได้ ค่ะ โทร.0996399936

หมวด พระหล่อ-เหรียญหล่อ-พระปั๊มรูปเหมือน ปี 2541 ถึง ปัจจุบัน

พระสมเด็จพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัฒนมงคล พระพุทธในหลวง ร.9 72 พรรษา (6 รอบ) ปี2542 พิธีวัดพระแก้ว

พระสมเด็จพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัฒนมงคล  พระพุทธในหลวง ร.9 72 พรรษา (6 รอบ) ปี2542 พิธีวัดพระแก้ว  - 1พระสมเด็จพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัฒนมงคล  พระพุทธในหลวง ร.9 72 พรรษา (6 รอบ) ปี2542 พิธีวัดพระแก้ว  - 2พระสมเด็จพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัฒนมงคล  พระพุทธในหลวง ร.9 72 พรรษา (6 รอบ) ปี2542 พิธีวัดพระแก้ว  - 3พระสมเด็จพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัฒนมงคล  พระพุทธในหลวง ร.9 72 พรรษา (6 รอบ) ปี2542 พิธีวัดพระแก้ว  - 4
ชื่อร้านค้า กบ พระทองคำ - (คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า)
ชื่อเจ้าของร้านค้า
ชื่อพระเครื่อง พระสมเด็จพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัฒนมงคล พระพุทธในหลวง ร.9 72 พรรษา (6 รอบ) ปี2542 พิธีวัดพระแก้ว
อายุพระเครื่อง 25 ปี
หมวดพระ พระหล่อ-เหรียญหล่อ-พระปั๊มรูปเหมือน ปี 2541 ถึง ปัจจุบัน
ราคาเช่า -
เบอร์โทรติดต่อ (ไม่แสดงเบอร์ เนื่องจากรายการนี้ไม่ได้ปล่อยเช่า)
อีเมล์ติดต่อ cointhai.aw@gmail.com
LINE
(คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อนกับเจ้าของร้าน)
สถานะ พระโชว์
Facebook
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ อา. - 17 ก.ย. 2566 - 19:08.47
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ อา. - 17 ก.ย. 2566 - 19:08.47
รายละเอียด
พระพุทธในหลวง ร.9 72 พรรษา (6 รอบ) ปี2542 พิธีวัดพระแก้ว สภาพสวย ทองหนัก 15 กรัมพร้อมกล่องเดิมๆ
พระสมเด็จพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัฒนมงคล (ในหลวง72 พรรษา) ปี 2542 จัดสร้างโดยสำนักนายกรัฐมนตรี
เนื่อง ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๕๔๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธรูป และพระบรมรูปจำลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสดังกล่าว รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระ ราชทานนามโครงการฯ นี้ว่า “พระพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล”หมายถึง พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในโอกาสอันเป็นมงคลฉลองพระชนมายุครบ ๖ รอบ แห่งพระมหาราชที่ ๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯแทนพระองค์ในพระราชพิธีเททองหล่อพระ พุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล ชนิดพระบูชา และพระกริ่ง ณ บริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑ เวลาฤกษ์ ๑๘.๑๙ โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และทรงจุดเทียนชัย พร้อมสมเด็จพระราชาคณะและเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
2.เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
3.เพื่อ จัดสร้างพระบูชา พระเครื่อง สืบเนื่องต่อพระพุทธศาสนา และบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้นำไปสักการะบูชาตามประเพณีแต่โบราณกาล
4.เพื่อเป็นการนำได้รายได้ทั้งหมดขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
พิธีการจัดสร้าง
เพื่อให้การจัดสร้างพระตามโครงการฯ ได้มีความสมบูรณ์พร้อมตามวัตถุประสงค์ การจัดสร้างพระครั้งนี้จึงกำหนดหลักการประกอบด้วย
- ความถูกต้องในพิธีแต่โบราณ
- ความสมบูรณ์พร้อมของมวลสาร ทองชนวนโลหะ ที่นำมาจัดสร้างพระในโครงการฯ
- รูปแบบที่งดงาม
จากหลักการข้างต้น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ จึงได้กำหนดพิธีการให้มี 3 พิธี ด้วยกัน ก็เพื่อจักได้ถูกต้องสมบูรณ์และศักดิ์สิทธิ์ตามตำราแต่โบราณ ซึ่งสืบทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระนพรัต พระอาจารย์ของพระนเรศวรมหาราช
1.พิธีพุทธาภิเษกมวลสารพระเนื้อผงและจารแผ่นพระยันต์
พิธี แรกได้จัดขึ้น ณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2540 สำหรับวัสดุมวลสารทั้งที่เป็นผงและโลหะนั้น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณทั่วประเทศ จังหวัดละ 9 รูป รวม 684 รูป ส่งมวลสารต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดสร้างมาให้ การจัดพิธีครั้งแรก ณ พระอุโบสถวัดระฆังโฆสิตาราม นั้น ก็เพื่อให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์และมหิทธานุภาพ ดังเช่นสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) ได้สร้างพระผงขึ้นและนับเนื่องเป็นหนึ่งในจักรพรรดิของพระเครื่องในชุดเบญจภาคี
2.พิธีเททองและพุทธาภิเษกทองชนวนโลหะ
พิธีที่สอง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเททอง และทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ บริเวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2541 เวลาพระฤกษ์ 18.19 น. และในการนี้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ได้ นำแผ่นทองคำ นาก และเงิน ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ได้ทรงอธิฐานจิต ทรงเจิม และทรงพระสุหร่าย เพื่อนำมาหล่อหลอมจัดสร้างเป็นองค์พระในโครงการฯ นี้ สำหรับ ทองชนวนโลหะที่นำมาจัดสร้างในโครงการ นี้ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในการนำแผ่นทอง เงิน และทองแดง ถวายแด่พระคณาจารย์ผู้ทรงคุณทั่วประเทศ จังหวัดละ 9 วัดๆ ละ 3 แผ่น และเกจิอาจารย์ที่มาร่วมพิธี รวมเป็นจำนวน 2,599 แผ่น ซึ่งได้จารแผ่นพระยันต์เพื่อพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ อย่างถูกต้องตามพิธีโบราณอีกด้วย
3.พิธีมหาพุทธาภิเษกและการพิธีชยมังคลาภิเษก
กำหนดเป็นพิธีที่สาม เมื่อการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาและพระเครื่อง "พระพุทธนวมมหาราชายุจฉับปริวัตนมงคล" และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในราวเดือนพฤศจิกายน 2541 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ จะได้นำความขึ้นการบบังคมทูลเชิญเสด็จต่อไป
🚩สนใจสินค้า
ในกรุงเทพและปริมณฑล มีบริการจัดส่งถึงมือท่านค่ะ
🚩ช่องทางในการดูสินค้าอื่นๆ
เพจ facebook : อุไรวรรณ สุจริยา
เว็บท่าพระจันทร์: ร้าน กบ พระทองคำ
https://www.thaprachan.com/%E0%B8%81%E0%B8%9A-%E0%B8%9E...
🚩ช่องทางการติดต่อ
โทร. 0996399936
LINE.ID : 0996399936
🚩ลิงค์เพิ่มเพื่อน
https://line.me/ti/p/M5cU7lIQbN
🚩โอนเงิน บัญชีธนาคารชื่อ
น.ส.อุไรวรรณ สุจริยา เท่านั้นค่ะ
🚩รับประกัน พระแท้ ทองแท้

พระเครื่องที่เกี่ยวข้องในร้านค้านี้...

อื่นๆ...

กำหลังโหลด Comments
Top