พระบูชามหาเศรษฐีนวโกฏิ รุ่น "ยอดฉัตร" หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่-บูชาครู
VIP
ธรรมะ และ วัตถุมงคล คือของขวัญที่มอบไว้แทนความห่วงใยจากครู...ครูสิทธิ์ ครูธงค์ องอาจไม่ประมาทครู

หมวด หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

พระบูชามหาเศรษฐีนวโกฏิ รุ่น "ยอดฉัตร" หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่

พระบูชามหาเศรษฐีนวโกฏิ รุ่น "ยอดฉัตร" หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ - 1 พระบูชามหาเศรษฐีนวโกฏิ รุ่น "ยอดฉัตร" หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ - 2 พระบูชามหาเศรษฐีนวโกฏิ รุ่น "ยอดฉัตร" หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ - 3 พระบูชามหาเศรษฐีนวโกฏิ รุ่น "ยอดฉัตร" หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ - 4
ชื่อร้านค้า บูชาครู - (คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า)
ชื่อเจ้าของร้านค้า
ชื่อพระเครื่อง พระบูชามหาเศรษฐีนวโกฏิ รุ่น "ยอดฉัตร" หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
อายุพระเครื่อง 5 ปี
หมวดพระ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่
ราคาเช่า -
เบอร์โทรติดต่อ 0888822123
อีเมล์ติดต่อ buchakru@gmail.com
สถานะ กำลังประมูล (คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายการประมูล)
Facebook
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ อา. - 05 ส.ค. 2555 - 23:32.41
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ ศ. - 20 พ.ย. 2563 - 12:40.07
รายละเอียด
***** ค่าบูชา 6,000 บาท *****

### พระบูชามหาเศรษฐีนวโกฏิ สภาพผิวหิ้ง หน้าตัก 5 นิ้ว (สูง 8.5 นิ้ว ฐานกว้าง 6 นิ้ว) บูชาตรงมาที่วัดละหารไร่ตั้งแต่ปลายปี 53 ปัจจุบันพระชุดนี้หมดไปนานแล้วครับ ถือเป็นพระบูชามหาเศรษฐีนวโกฏิ รุ่นแรกๆ ที่ก่อนหน้านี้หลายสิบปีมีการสร้างขนาดห้อยคอขึ้นมาจนเป็นที่นิยมศรัทธากันมาก โดย อ.ชินพร สุขสถิตย์ ประธานมูลนิธิหลวงปู่ทิม อิสริโก เป็นผู้ร่วมสร้างถวาย และเป็นตำนานการสร้างพระบูชามหาเศรษฐีนวโกฏิ รุ่น "ยอดฉัตร ภายใต้บารมีของหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ โดยการปลุกเสกอธิษฐานจิตจากพระคณาจารย์รูปปัจจุบัน หลวงปู่บัว ถามโก หรือ พระครูสังฆกิจบูรพา วัดเกาะตะเคียน จ.ตราด....ค่าบูชานี้รวมจัดส่งแบบรับประกันความแน่นหนาแข็งแรงครับ ###
----------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553 ปีนี้เป็นวันเศรษฐีมหาเศรษฐีที่เกจิอาจารย์รุ่นเก่าได้รวบรวมกันค้นคว้า นำเอา 9 อุบาสก-อุบาสิกาที่เป็นมหาเศรษฐีในครั้นพุทธกาลมาร่วมกัน สถาปนาขึ้นเป็นพระพุทธรูป 9 พระพักตร์ เพื่อน้อมนำเอาคุณความดีของ 9 มหาเศรษฐีสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นโยมอุปฐากและสร้างถาวรวัตถุ วัดวาอาราม ถวายพระพุทธเจ้า และสาธารณประโยชน์ไว้มากมาย

มหาเศรษฐีเหล่านั้นแต่ละท่านมีเงินมากเป็นโกฏิๆ แม้ว่าจะบริจาคทรัพย์สินเงินทองสร้างวัดวาอารามไปมากมายมหาศาล แต่กลังยิ่งมีอานิสงส์ให้เงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้น บรรดาปรมาจารย์และพระเกจิอาจารย์ในสมัยโบราณจึงร่วมกันคิดสร้างพระพุทธรูปขึ้นไว้เคารพบูชาโดยมี 9 พระพักตร์เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและไม่เหมือนใคร เพื่อเป็นการระลึกถึงและเคารพมหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่าน

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ สิริจันโท ได้รจนาพระคาถาบูชาพระมหาเศรษฐนวโกฏิขึ้นเป็นภาษาบาลี เพื่อใช้สวดมนต์ขอพร และอาศัยความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถานี้ให้บังเกิดแก่ผู้ที่นำไปเคารพบูชา เมื่อแปลจากพระคาถาที่เป็นภาษาบาลีออกมาได้ความดังนี้

ขอทรัพย์สินเงินทองของเราอย่าเสื่มสิ้นไป อุปัทวอันตรายอย่าเกิดแก่เรา ... ขอสายธารแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารจงตกลงมาในเรือนของเราเหมือนในเรือนของท่านธนัญชัยอัครมหาเศรษฐี ขอแก้วแหวนเงินทองโภคทรัพย์ทั้งปวงจงตกลงในเรือนของเราเหมือนของท่านยัสสะเศรษฐี, ท่านสุมานะเศรษฐี, ท่านชะฎิกัสสะเศรษฐี, ท่านอนาคปิณฑิกเศรษฐี, ท่านเมนฑะกัสสะเศรษฐี, ท่านโชติกะเศรษฐี, ท่านสุมังคะกัสสะเศรษฐี, ท่านวิสาขามหาอุบาสิกามหาเศรษฐี

พระพุทธรูป 9 หน้าหรือพระพุทธรูปเก้าพระพักตร์องค์นี้ ก็คือพระพุทธรูปที่เป็นสัญญาลักษณ์แทนองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเราชาวพุทธเคารพนับถือนั้น แต่พระพักตร์ทั้ง 9 นั้นเป็นเพียงสัญญาลักษณ์เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของมหาอุบาสกอุบาสิกาทั้ง 9 ท่านนั้น ปรมาจารย์โบราณที่สร้างขึ้นไว้ ท่านให้ชื่อว่า “พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ”

พระอุบาลีคณูปรมาจารย์ “สิริจันโท” พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธรรมยุตินิกาย ท่านได้สร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิด้วยไม้มงคลตามตำราประดิษฐานไว้ที่วัดบรมนิวาส พร้อมกันนั้นท่านได้บันทึกตำราทั้งวิธีการสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ ตลอดจนพระคาถามหาเศรษฐีไว้ด้วย ท่านจารึกไว้ในตำราว่า เมื่อเถลิงศกใหม่คือวันพญาวัน ซึ่งตรงกับวันที่ 15 เมษายนของทุกปี ท่านให้บูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิด้วยของขาว 9 อย่าง อาหารคาวหวาน 9 อย่าง สวดบูชาด้วยพระคาถามหาเศรษฐี 9 จบ แล้วอธิษฐานทำน้ำมนต์ประพรมบ้านเรือน โรงงาน ร้านค้า ข้าทาสบริวาร ลูกหลานจะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี นอกจากสวดบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิทั้ง 9 ในวันเถลิงศกใหม่แล้ว อีกวันหนึ่งที่สำคัญควรจะสวดบูชาไปด้วย ก็คือ วันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ของทุกๆปี ที่ปรมาจารย์ผู้ค้นคิดตำรานี้ขึ้นให้ยึดถือเป็นวันปฐมกำเนิดของพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553

ในศุภฤกษ์มหามงคลครั้งนี้ มูลนิธิหลวงปู่ทิม อิสริโก และวัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระมหาเศรษฐีนวโกฏิขึ้น เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมกันนั้นวัดละหารไร่ โดยพระครูวิจิตรธรรมภิรัต หรือ พระอาจารย์เชย เจ้าอาวาสวัดละหารไร่ ได้เททองหล่อยอดพระมหาเจดีย์ หรือยอดฉัตร ขึ้นในวันเศรษฐีมหาเศรษฐี เพื่อนำขึ้นประดิษฐานเป็นยอดพระมหาเจดีย์ภาวนาภิรัต ซึ่งวัตถุมงคลทั้งหมดได้จัดพิธีพุทธาภิเษกใหญ่อีกครั้ง ในวันยกยอดฉัตรขึ้นสู่มหาเจดีย์ภาวนาภิรัต เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพครบ 35 ปีของหลวงปู่ทิม วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553 โดยได้เกิดปาฏิหารย์อย่างเหนือเหตุเหนือผลขึ้นที่วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ก่อนจะถึงพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนปริยัติธรรม ทำบุญระลึกถึงหลวงปู่ทิม อิสริโก ที่มรณภาพครบ 35 ปีและยกยอดฉัตร ตอนเช้าเวลา 08.49 น. ประธานมูลนิธิหลวงปู่ทิมได้จุดธูปจุดเทียนหน้าองค์พ่อปู่ฤาษีอิสริโกมุนี เพื่อบอกกล่าวขออนุญาตเริ่มงานต่อเจ้าที่เจ้าทาง พระเจ้าตาก ทั้งเทวาอารักษ์อย่าให้ฝนตกในระหว่างพิธี พร้อมกันนั้นช่างภาพก็ถ่ายในมุมกว้างเพื่อให้เห็นทั่วบริเวณวัดก็มีลมพัดแรงพอสมควร เมื่อนำภาพออกมาดูก็เห็นเป็นภาพพระเจ้าตากนั่งเมืองอยู่เหนือวัดละหารไร่ คล้ายกับองค์ที่นั่งอยู่ในวิหารเจ้าตากเหนือวังสามพญา

ต่อจากนั้นเวลา 09.19 น. ได้ทำพิธีบวงสรวงครูบาอาจารย์และวางศิลาฤกษ์โรงเรียนปริยัติธรรม โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน เสร็จแล้วทำบุญอุทิศกุศให้หลวงปู่ทิม อิสริโก บรรยากาศในบริเวณวัดละหารไร่ร่มรื่นเย็นสบายมีฝนปะปรายขณะทำพิธีและก็หยุดทั้งที่ภายนอกมีฝนตกหนักเพราะลมมรสุมพาดผ่านทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะภาคตะวันออก เมื่อหลวงปู่บัว ถามโกหรือพระครูสังฆกิจบูรพา วัดเกาะตะเคียน จ.ตราด ยอดพระเกจิอาจารย์ภาคตะวันออกได้เดินทางมาถึง พิธียกยอดฉัตรขึ้นสู่มหาเจดีย์ภาวนาภิรัต (ทิม อิสริโก) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็เริ่มขึ้น หลังจากหลวงปู่บัว ถามโก นั่งบริกรรมปลุกเสกเดี่ยวองค์เดียวตามแบบฉบับของพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าเสร็จแล้ว ท่านได้ปะพรมน้ำพุทธมนต์วัตถุมงคลทั้งหมดและดับเทียนชัย

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก อาจารย์ชินพร สุขสถิตย์ มูลนิธิหลวงปู่ทิม อิสริโก)

พระเครื่องที่เกี่ยวข้องในร้านค้านี้...

อื่นๆ...

กำหลังโหลด Comments
Top