"พระนารายณ์ทรงปืน" -อิฐ สงขลา
VIP
พระแท้ดูง่าย สวยตาเปล่า
 "พระนารายณ์ทรงปืน"  - 1  "พระนารายณ์ทรงปืน"  - 2  "พระนารายณ์ทรงปืน"  - 3  "พระนารายณ์ทรงปืน"  - 4  "พระนารายณ์ทรงปืน"  - 5
ชื่อร้านค้า อิฐ สงขลา - (คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า)
ชื่อเจ้าของร้านค้า
ชื่อพระเครื่อง "พระนารายณ์ทรงปืน"
อายุพระเครื่อง -
หมวดพระ พระกรุ เนื้อดิน - เนื้อผง
ราคาเช่า
4,500 บาท
เบอร์โทรติดต่อ 081-346-6638,081854-8799
อีเมล์ติดต่อ itsda99@gmail.com
LINE
(คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อนกับเจ้าของร้าน)
สถานะ พร้อมเช่า
Facebook
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ พฤ. - 21 ส.ค. 2557 - 16:11.30
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ อ. - 26 ส.ค. 2557 - 10:00.47
รายละเอียด
"พระตรัยรัตนมหายาน" หรือที่นักเลงพระเรียกชื่อกันว่า "พระนารายณ์ทรงปืน" มีมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อบูชาพกพาอาราธนาติดตัวแล้วหยุดอาวุธต่างๆ เช่น หยุดลูกปืน เป็นต้น พุทธลักษณะ พระปางนาคปรกประทับนั่งสมาธิ เบี่ยงซ้ายพระพุทธองค์มีปัญญาบารมียื่นพระกรขวาถือพระคัมภีร์ซ้ายถือดอกบัวเบี่ยงขวามีอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ยืนสี่กร 2 มือบนถือลูกประคำและพระคัมภีร์ 2 พระกรล่างถือดอกบัวและคนโทน้ำอมฤต รูปแบบทั้งสามอยู่ในฐานทรงกลีบบัวมีลายกระหนกปั้นแบบลายนูนต่ำเป็นศิลปะของขอม (พุทศตวรรษที่ 15-18) พระสมัยขอมนี้สร้างอย่างลัทธิมหายาน พระประธานองค์กลางหมายถึงพระอาทิพุทธหรือพระพุทธองค์นั่นเอง ปางนาคปรกหมายเอาตอนที่พุทธองค์เสด็จไปประทับเสวยวิมุตติ สุข ณ ร่มไม้จิก มุจลินท์ พญานาคราช จึงมาล้อมพระกายด้วยขนดวน 7 รอบ สำแดงฤทธิ์แผ่พังพานใหญ่ เพื่อปรกพระเศียรพุทธองค์ ด้วยหมายจะป้องกันหมอกน้ำค้างและแสง แดด เพื่อไม่ให้แสงแดด ลม ฝน ถูกพระวร กายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาค ขณะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขัดสมาธิบนบังลังก์ รูปปัญญาบารมียืนเบี่ยงซ้าย หมายถึงว่าพระพุทธองค์ทรงปัญญายอดเยี่ยมเหนือใด ๆ ในจักรวาล พระกรขวาถือพระคัมภีร์ได้แก่พระสัทธรรมเพื่อสั่งสอนกับมวลมนุษย์ทุกรูปทุกนามให้อยู่ในศีลธรรม ละชั่ว ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ พระกรซ้ายถือดอกบัว คือพระพุทธภูมิอันประกอบด้วย พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คู่กับพระสัทธรรมตามหลักของมหายาน รูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรยืนเบี่ยงขวาสี่กรนั้น แสดงถึงการโปรดสัตว์ เพราะอว โลกิเตศวรมีปณิธานว่า ถ้าแม้นโลกยังมีสัตว์ที่กำลังประสบความทุกข์ ยากลำบากอยู่ที่ใดพระอวโลกิเตศวร โพธิสัตว์ก็จักไม่ขอปรารถนาบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ พระอวโลกิเตศวร พระพิมพ์แบบต่างๆ ของ สมัยขอม จึงปรากฏพระโพธิสัตว์มีสี่กร ความหมายเพื่อเป็นมงคล "สี่กร" คือ
1.พระกรถือลูกประคำ หมายถึงต้องละกิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้น และสั่งสอนกับสรรพสัตว์ทั่วจักรวาล
2.พระกรที่ถือพระคัมภีร์ คือต้องศึกษาธรรมทั้งหลายให้เจนจบ ในสากลพิภพ
3.พระกรที่ถือหม้อน้ำอมฤต หมายถึงจักต้องโปรดสัตว์ทั้งหลายให้สิ้นความยากความจน ความทุกข์ ความไม่สบายอกสบายใจ ให้มลายหายสิ้น
4.พระกรที่ถือดอกบัว หมายถึงได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว

พุทธคุณนิยมในด้านแคล้วคลาด และเป็นมหาอุดอยู่ปืน บางท่านเรียกนารายณ์ทรงปืน บางท่านเรียก "แผงนารายณ์" ซึ่งคงจะเรียกตามที่เห็นพระอวโลกิเตศวรมีสี่กรเลยเข้า ใจเอาว่าเป็นพระนารายณ์ เพราะรู้กันทั่วไปว่าพระนารายณ์มีสี่กร ประกอบกับเป็นสมัยขอมพบที่จังหวัดลพบุรีมาก ขอมนั้นนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อน ความคิดที่เข้าใจว่าพระนารายณ์ ในศาสนาพราหมณ์ มีวัตถุ ฯลฯ (คือพระคัมภีร์และคนโทน้ำอมฤต) ก็เลยเข้าใจว่าเป็นอาวุธ ชื่อนารายณ์ทรงปืนก็เลยเกิดด้วย ดังนั้น สำหรับพุทธานุภาพด้านมหาอุดและแคล้วคลาดนั้นเป็นที่น่าสนใจ เพราะขอมสมัยนั้นเรืองด้วยวิทยาการและอิทธิฤทธิ์ ลัทธิมหายานนั้นก็มีธานีสำหรับร่ายเพื่อก่อให้เกิดอิทธิฤทธิ์มากมาย ฉะนั้นพระพิมพ์ขอมแบบนี้จึงเชื่อกันว่ามีคงกระพันสูงมาก ผู้ที่ห้อยบูชาประจำเล่าว่าเขาเคยถูกลอบยิงแต่ไม่ปรากฏว่ากระสุนออกจากลำกล้อง ในที่สุดคนร้ายที่ถูกจ้างมานั้นขวัญเสียหนีเอาตัวรอด และทิ้งปืนให้เป็นสมบัติของเขาไว้ เมื่อตอนทางการเปิดกรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา ก็ได้พบพิมพ์นี้ ปรากฏว่าถึงกับแย่งกันเช่าบูชาจากกรมศิลปากร จนพระไม่พอจ่ายแจก

พระเครื่องที่เกี่ยวข้องในร้านค้านี้...

อื่นๆ...

กำหลังโหลด Comments
Top