หลวงพ่อเดิม พ.ศ. ๒๕๔๑ พุทธาภิเษก ๒๑ ครั้ง (เนื้อทองเหลือง) วัดสุทัศน์จัดสร้างฯ พิธี100ปีพระกริ่งไทย-จามเทวี52
VIP
รับผิดชอบ-ซื่อสัตย์-จริงใจ"085-9891660" *รับประกันพระแท้ทุกองค์-เก๊คืนเต็ม* (ID Line....paopongs.r)

หมวด หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ - หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้ - หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว

หลวงพ่อเดิม พ.ศ. ๒๕๔๑ พุทธาภิเษก ๒๑ ครั้ง (เนื้อทองเหลือง) วัดสุทัศน์จัดสร้างฯ พิธี100ปีพระกริ่งไทย

หลวงพ่อเดิม พ.ศ. ๒๕๔๑ พุทธาภิเษก ๒๑ ครั้ง (เนื้อทองเหลือง) วัดสุทัศน์จัดสร้างฯ  พิธี100ปีพระกริ่งไทย - 1 หลวงพ่อเดิม พ.ศ. ๒๕๔๑ พุทธาภิเษก ๒๑ ครั้ง (เนื้อทองเหลือง) วัดสุทัศน์จัดสร้างฯ  พิธี100ปีพระกริ่งไทย - 2 หลวงพ่อเดิม พ.ศ. ๒๕๔๑ พุทธาภิเษก ๒๑ ครั้ง (เนื้อทองเหลือง) วัดสุทัศน์จัดสร้างฯ  พิธี100ปีพระกริ่งไทย - 3 หลวงพ่อเดิม พ.ศ. ๒๕๔๑ พุทธาภิเษก ๒๑ ครั้ง (เนื้อทองเหลือง) วัดสุทัศน์จัดสร้างฯ  พิธี100ปีพระกริ่งไทย - 4
ชื่อร้านค้า จามเทวี52 - (คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า)
ชื่อเจ้าของร้านค้า
ชื่อพระเครื่อง หลวงพ่อเดิม พ.ศ. ๒๕๔๑ พุทธาภิเษก ๒๑ ครั้ง (เนื้อทองเหลือง) วัดสุทัศน์จัดสร้างฯ พิธี100ปีพระกริ่งไทย
อายุพระเครื่อง 20 ปี
หมวดพระ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ - หลวงพ่อฮวด วัดหัวถนนใต้ - หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว
ราคาเช่า -
เบอร์โทรติดต่อ 085-9891660 (ID Line....paopongs.r)
อีเมล์ติดต่อ paopongs.r@hotmail.com
LINE
(คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อนกับเจ้าของร้าน)
สถานะ พระโชว์
Facebook
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ พ. - 24 ก.พ. 2553 - 16:34.07
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ พ. - 28 ก.ย. 2559 - 20:08.18
รายละเอียด
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิม (เนื้อทองเหลือง) วัดสุทัศน์จัดสร้างฯ เมือปี พ.ศ. 2541 พิธี 100 ปี พระกริ่งไทย

******* พิธีพุทธาภิเษกถึง 21 ครั้ง *********

สุดยอดของตำนานพระกริ่ง..ต้องทำพิธีที่วัดสุทัศน์ฯ...ศาสนสถาน ศาสนพิธีอันเข้มขลังอลังการ สืบทอดมายาวนาน ล้วนแล้วกำเนิดที่วัดสุทัศน์ฯ...

วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร หรือ วัดสุทัศนเทพวราราม
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ฝ่ายมหานิกาย
ตั้งอยู่ ณ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร มีชื่อเรียกกันเป็นสามัญหลายชื่อ ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิเช่น ‘วัดพระใหญ่’ ‘วัดพระโต’
ซึ่งเป็นการเรียกตามลักษณะพระพุทธรูปสำคัญของวัดคือพระศรีศากยมุนี หรือ ‘วัดเสาชิงช้า’ ซึ่งเรียกตามสถานที่ตั้งที่อยู่ใกล้กับเสาชิงช้า ด้านหน้าเทวสถานของพราหมณ์บริเวณใจกลางพระนคร

วัดสุทัศนเทพวรารามเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๕๐ เพื่อให้เป็นวัดที่สำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ดังมีปรากฏข้อความอยู่ในบันทึกของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนรินทรเทวี ที่กล่าวว่า มีพระบรมราชโองการรับสั่งให้สร้างวัดขึ้นกลางพระนคร ให้สูงเท่าวัดพนัญเชิง โดยให้พระพิเรนทรเทพขึ้นไปรับพระใหญ่ ณ เมืองโศกโขไทย ชลอเลื่อนลงมากรุง ประทับท่าสมโภช ๗ วัน ฯลฯ โดยเริ่มจากการกำหนดพระฤกษ์ขุดรากพระวิหารหลวง ในวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๓๕๐

เมื่อการก่อสร้างพระวิหารหลวงและสร้างฐานชุกชีเสร็จแล้ว
โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระศรีศากยมุนี จากวิหารหลวงวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานบนฐานชุกชีพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม และพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส”

กล่าวกันว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงตั้งพระทัยให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย แต่สิ้นรัชกาลก่อนที่จะประดิษฐานเป็นสังฆาราม
จึงเรียกกันว่า วัดพระโต, วัดพระใหญ่ หรือ วัดเสาชิงช้า บ้าง

จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อ และทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เอง แต่ก็สิ้นรัชกาลเสียก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ การก่อสร้างวัดมาเสร็จบริบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. ๒๓๙๐ และพระราชทานนามว่า “วัดสุทัศนเทพวราราม” ปรากฏในจดหมายเหตุว่า “วัดสุทัศนเทพธาราม” และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
ทรงผูกนามพระประธานในพระวิหารหลวง พระอุโบสถ และศาลาการเปรียญ ให้คล้องกันว่า “พระศรีศากยมุนี” , “พระพุทธตรีโลกเชษฐ์”และ “พระพุทธเสฏฐมุนี” ตามลำดับและทรงพระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดสุทัศนเทพวราราม” หมายถึง สุทัสสนนครบนเขาพระสุเมรุศูนย์กลางของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่ประทับของพระอินทร์

วัดสุทัศน์ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอันโดดเด่นด้านการจัดสร้างพระกริ่งของสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีศิษย์รับใช้ใกล้ชิดที่ได้รับความไว้วางใจคอยเป็นลูกมือก็คือ ท่านเจ้าคุณศรี (สนธิ์ ยติธโร)

สุดยอดของตำนานพระกริ่ง..ต้องทำพิธีที่วัดสุทัศน์ฯ...ศาสนสถาน ศาสนพิธีอันเข้มขลังอลังการ สืบทอดมายาวนาน ล้วนแล้วกำเนิดที่วัดสุทัศน์ฯ...

วัตถุมงคลที่ผ่านการปลุกเสกที่วัดสุทัศน์ฯ พุทธคุณย่อมกล่าวอ้างได้ว่า ล้วนสุดยอดแล้วทั้งสิ้น..


(สภาพเก็บ-พร้อมกล่องเดิมๆ) พระดี-พิธีใหญ่..น่าสะสมครับคลิ๊กที่รูปบ้าน-(ดูหน้าร้าน)
หรือตามลิ้งค์ http://www.web-pra.com/Shop/jamadevi52
เผื่อเจอพระที่ท่านถูกใจ..085-9891660

พระเครื่องที่เกี่ยวข้องในร้านค้านี้...

อื่นๆ...

กำหลังโหลด Comments
Top