หลวงพ่อสองพี่น้อง ปี35 วัดหนองโว้ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย-จามเทวี52
VIP
รับผิดชอบ-ซื่อสัตย์-จริงใจ"085-9891660" *รับประกันพระแท้ทุกองค์-เก๊คืนเต็ม* (ID Line....paopongs.r)

หมวด พระเกจิภาคกลางตอนบน

หลวงพ่อสองพี่น้อง ปี35 วัดหนองโว้ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

หลวงพ่อสองพี่น้อง ปี35 วัดหนองโว้ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย - 1 หลวงพ่อสองพี่น้อง ปี35 วัดหนองโว้ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย - 2 หลวงพ่อสองพี่น้อง ปี35 วัดหนองโว้ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย - 3 หลวงพ่อสองพี่น้อง ปี35 วัดหนองโว้ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย - 4 หลวงพ่อสองพี่น้อง ปี35 วัดหนองโว้ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย - 5
ชื่อร้านค้า จามเทวี52 - (คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า)
ชื่อเจ้าของร้านค้า
ชื่อพระเครื่อง หลวงพ่อสองพี่น้อง ปี35 วัดหนองโว้ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
อายุพระเครื่อง 23 ปี
หมวดพระ พระเกจิภาคกลางตอนบน
ราคาเช่า -
เบอร์โทรติดต่อ 085-9891660 (ID Line....paopongs.r)
อีเมล์ติดต่อ paopongs.r@hotmail.com
LINE
(คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อนกับเจ้าของร้าน)
สถานะ พระโชว์
Facebook
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ จ. - 18 ก.ค. 2554 - 10:10.06
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ พฤ. - 06 ก.พ. 2557 - 19:44.05
รายละเอียด
เหรียญหลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เนื้อทองเหลือง ปี 2535

หลวงพ่อสองพี่น้องวัดหนองโว้ง

ประวัติ
วัดหนองโว้ง เป็น พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘ บ้านหนองโว้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๗๖ ไร่ ๒ งาน ๙๕.๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๗๙ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่พ.ศ.๒๒๔๒ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๓๙๙ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ . ๒๕๓๖

พ.ศ.๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน โปรดพระราชทานให้ พระปลัดอุดม สมาจาโร วัดหนองโว้ง เป็นที่ “พระครูสุนันท์คุณาภรณ์” เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
พ.ศ. ๒๕๓๓ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนาม วัดหนองโว้งใหม่ว่า “วัดวาปีวงการาม”
พ.ศ. ๒๕๓๔ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร แก่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ในการนี้ได้ประทานอนุญาตอัญเชิญพระนามภิไธยย่อ ญสส.ประดิษฐานที่หน้าพระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช ภายในวัดหนองโว้ง
พ.ศ.๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ยกวัดหนองโว้ง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๓๗ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร แก่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ปัจจุบันวัดหนองโว้ง เป็นศูนย์กลางการปกครอง การเผยแผ่ การศึกษา การบริหารงานคณะสงฆ์อำเภอสวรรคโลก เป็นที่ตั้ง สำนักงานเจ้าคณะอำเภอสวรรคโลก หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเมืองบางยม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต อุทยานการศึกษา สำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดสุโขทัย แหล่งเรียนรู้ชุมชน

-หลวงพ่อสองพี่น้อง
เป็นพระพุทธรูปสมัย สุโขทัย ปางมารวิชัย ๒ องค์ เนื้อทองสำริด ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว และ ๓๑.๙ นิ้ว ตามลำดับ ตามประวัติเล่าสืบกันมาว่าเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๕๖ ชาวบ้านหนองโว้งได้บุกถางป่าบริเวณบ้านปากน้ำซึ่งอยู่ห่างจากบ้านหนองโว้งประมาณ ๔ กิโลเมตร ได้พบซากอุโบสถเก่าซึ่งหักพังเป็นเนินดินสูง ลักษณะคล้ายจอมปลวก มีต้นไม้และเถาวัลย์ปกคลุมหนาแน่น ชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นวัดร้างจึงช่วยกันขุดเนินดินออกและได้พบพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย จำนวน ๔ องค์ องค์ใหญ่ ๒ องค์ และองค์เล็ก ๒ องค์ ชาวบ้านจึงนำเรื่องดังกล่าวมานมัสการพระอุปัชฌาย์พุกเจ้าอาวาสวัดหนองโว้งสมัยนั้น เพื่อให้นำมาบูชาสักการะที่วัด แต่ชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ได้มอบให้เพียง ๒ องค์ ส่วนอีก ๒ องค์ ได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดปากน้ำ ระยะแรกได้อัญเชิญพระพุทธรูปที่ได้มาประดิษฐานไว้ที่มณฑปเนื่องจากยังมิได้ก่อสร้างวิหาร เป็นที่กราบไหว้บูชาของชาวบ้านจนสิ้นสมัยพระอุปัชฌาย์พุก ต่อมาสมัยพระสังวรกิจโกศล ได้ก่อสร้างวิหารแล้วจึงได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในวิหาร เมื่อประมาณปี ๒๔๗๒ ชาวบ้านได้เรียกนามพระพุทธรูปทั้งสององค์ว่า หลวงพ่อสองพี่น้อง นับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านใกล้เคียง และต่างถิ่น ต่างกราบไหว้และเลื่อมใสศรัทธามาสักการะบูชา ขอพร มาโดยตลอด และได้จัดงานฉลองเป็นประจำทุกปี โดยกำหนด ขึ้น ๑๒ ค่ำ ถึง ๑๕ ค่ำและแรม ๑ ค่ำ เดือนสามของทุกปีจนกระทั่งปัจจุบัน

(ข้อมูลบางส่วนจากเวปพุทธศาสนาสุโขทัย)

เหรียญหลวงพ่อสองพี่น้อง วัดหนองโว้ง..เหรียญประสพการณ์ครับ..เล่ากันว่า..ยิงไม่ออกครับ...


คลิ๊กที่รูปบ้าน-(ดูหน้าร้าน)
หรือตามลิ้งค์ http://www.web-pra.com/Shop/jamadevi52
เผื่อเจอพระที่ท่านถูกใจ..085-9891660

พระเครื่องที่เกี่ยวข้องในร้านค้านี้...

อื่นๆ...

กำหลังโหลด Comments
Top