เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี๒๔๙๕-จามเทวี53
VIP
รับผิดชอบ-ซื่อสัตย์-จริงใจ"085-9891660" *รับประกันพระแท้ทุกองค์-เก๊คืนเต็ม* (ID Line....paopongs.r)

หมวด พระหล่อ-เหรียญหล่อ-พระปั๊มรูปเหมือน ก่อนปี 2520

เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี๒๔๙๕

เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี๒๔๙๕ - 1 เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี๒๔๙๕ - 2 เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี๒๔๙๕ - 3 เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี๒๔๙๕ - 4 เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี๒๔๙๕ - 5
ชื่อร้านค้า จามเทวี53 - (คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า)
ชื่อเจ้าของร้านค้า
ชื่อพระเครื่อง เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี๒๔๙๕
อายุพระเครื่อง 67 ปี
หมวดพระ พระหล่อ-เหรียญหล่อ-พระปั๊มรูปเหมือน ก่อนปี 2520
ราคาเช่า -
เบอร์โทรติดต่อ 085-9891660 (ID Line....paopongs.r)
อีเมล์ติดต่อ paopongs.r@hotmail.com
LINE
(คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อนกับเจ้าของร้าน)
สถานะ พระโชว์
Facebook
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ ศ. - 18 ก.พ. 2554 - 22:43.12
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ ส. - 08 ก.ย. 2561 - 07:12.46
รายละเอียด
เหรียญหล่อพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี ๒๔๙๕

จัดสร้างน้อยมาก...เพียง 108 องค์เท่านั้น..

พุทธคุณและบารมี พระสุนทรีวาณี..จะเจริญด้วยลาภ ยศ ความสุข สรรเสริญ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ผู้บูชาเกิดความผ่องใส เกิดโชคลาภ และความสำเร็จสมหวัง ทุกประการ..

(เหรียญผิวเดิมๆ..เก็บรักษาอย่างดี..สภาพสวยสมบูรณ์..อลังการงานพุทธศิลป์-สวยงามคลาสสิก-สุดยอดจริงๆ..)

******พร้อมบัตรรับรอง.."พระแท้"..จากเว็บเพื่อนบ้าน รหัสรับรองเลขที่ ๑๐๙๖๗/๐๑/๒๕๕๖ หรือตามลิ้งค์นี้ครับ http://forum.uamulet.com/view_topic.aspx?bid=184&qid=11091 ******

********************************************************************************
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8047 ข่าวสดรายวัน

พระสุนทรีวาณี

พันธุ์แท้พระเครื่อง
ราม วัชรประดิษฐ์

เมื่อเอ่ยชื่อของ "พระสุนทรีวาณี" บางท่านอาจยังไม่คุ้นเคยนัก เลยถือโอกาสที่มีการเททอง วัตถุมงคลรุ่น บารมีศรีสนธิ์ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งมีการสร้างพระสุนทรีวาณีด้วย จึงขอเล่าเรื่องให้ท่านผู้อ่านฟัง
อัน "พระสุนทรีวาณี" นี้ นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาของวัดสุทัศน์ แต่เดิมนั้นเป็นภาพพระสุนทรีวาณี หรือ เทวนารี สถิตอยู่บนดอกบัว กำเนิดจากพระสูตรสัททาวิเศษ สมเด็จพระวันรัต (แดง) วัดสุทัศน์ ทรงให้หมื่นศิริธัชสังกาศ-เจ้ากรม (แดง) เขียนขึ้น ประดิษ ฐานในพระตำหนักของสมเด็จฯ
ปรากฏว่าเป็นที่สนพระทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงทรงมีพระราชวิจารณ์เรื่องภาพสุนทรีวาณีนี้ พระราชทานสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ โดยมีพระราชดำริว่า อาจเกี่ยวเนื่องกับลัทธิมหายานเพราะเป็นรูปดอกบัวขึ้นจากน้ำ ดอกกลางเป็นดอกบัวบาน มีรูปนางฟ้านั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายพาดตักอย่างพระมารวิชัย ในอุ้งหัตถ์มีดวงแก้ว พระ หัตถ์ขวาทำอาการกวักดุจพระคันธารราษฎร์ ดอกริมเป็นดอกบัวโรย เบื้องขวามีรูปบุรุษ เบื้องซ้ายมีรูปสตรีนั่งพับเพียบประนมมือ เบื้องบนมีรูปเทวดาถือเครื่องสักการะดั้นเมฆสองแถวซ้อนกัน เบื้องล่างมีรูปนาคกับสัตว์ต่างๆ
พระสมมติอมรพันธ์ไได้สืบค้นว่า เป็นแบบที่สมเด็จพระวันรัต (แดง) คิดออกมาจากคาถาบทหนึ่ง ในหนังสือสัททาวิเศษ ให้ช่างเขียนรูปไว้ เรียกว่า "รูปสุนทรีวาณี" กรมพระสมมติอมรพันธ์ ได้นำรูปแผ่นต้นนั้นมาถวายทอดพระเนตร รูปนั้นเป็นที่ต้องพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระ พุทธเจ้าหลวงเป็นอันมาก จนถึงพระราชดำริจะทำประกอบกับแผ่นศิลาจารึก ประดิษฐานไว้ที่วัดเบญจมบพิตร ดูประหนึ่งมีพระราชดำริให้เป็นที่ระลึกถึงสมเด็จพระวันรัตด้วยสมเด็จพระวันรัต (แดง) ได้อธิบายว่า "รูปสุนทรีวาณี" นั้น หมายถึง พระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ตามที่มาในพระคาถานี้ เป็นหลัก

มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพภะสัมภะวะ สุนทะรี

ปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปิณะยะตัง มะนังฯ

"วาณี" หมายถึง นางฟ้า คือ พระไตรปิฎก มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพ ภะสัมภะวะ สุนทะรี มีรูปอันงดงาม เกิดแต่ท้องแห่งดอกบัว คือพระโอษฐ์แห่งพระพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมปราชญ์ทั้งหลาย

ปาณีนัง สะระณัง เป็นที่พึ่งแห่งสัตว์ผู้มีปรารถนาทั้งหลาย มัยหัง ปิณะยะตัง มะนัง จงยังใจแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายให้ยินดี

สมเด็จพระวันรัต (แดง) กล่าวว่า อาจารย์ของท่านทางคันถธุระและวิปัสสนาธุระ สอนให้บริกรรมคาถานี้ ก่อนจะเริ่มเรียนพระปริยัติ และเข้าที่ภาวนาทุกคราวไป ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายมี สมเด็จพระสังฆราช (วัดราชสิทธาราม) เป็นต้น ล้วนนับถือคาถานี้อยู่ทั่วกัน จนกระทั่งอาราธนากัมมัฏฐานก็ใช้คาถานี้ ท่านจึงคิดเอาคาถานี้อยู่ทั่วไป จนถึงอาราธนาก็ใช้คาถานี้ ท่านจึงคิดเอามาผูกเป็นรูปปรุงเปรียบเข้าอีกหลายอย่าง หัตถ์ขวาแห่งสุนทรีวาณี ซึ่งทำเพียงดังอาการกวักนั้น เพื่อจะให้ได้กับคำว่า "เอหิ ปัสสิโก โอปะนะยิโก" ซึ่งถือเอาความหมายว่า เรียกให้มาดูดวงแก้วในหัตถ์ซ้าย เปรียบเป็น "อมตะ" รูปบุรุษเบื้องขวานั้น เปรียบเป็น "ภิกษุสงฆ์สาวก" รูปสตรีเบื้องซ้ายนั้นเป็น "พระภิกษุณีสงฆ์สาวิกา" เทวดาแถวล่างนั้นหมายถึง "เทวโลก" พรหมแถวบน หมายถึง "พรหมโลก" ต่างมาทำสักการบูชา น่านน้ำภายใต้นั้นเปรียบด้วย "สังสารวัฏ" นาคและสัตว์น้ำ เปรียบเป็น "พุทธบริษัท" ท่านหมื่นศิริธัชสังกาศเจ้ากรม (แดง) มาเขียนแล้วเข้ากรอบลับแลตั้งไว้บูชา ภายหลังได้ทำเป็นรูปหล่อขึ้นด้วย

ในสมัยต่อมา สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศนเทพวราราม หล่อพระกริ่ง ท่านเจ้าคุณมงคลราชมุนี ผู้เป็นศิษย์ ก็ได้สร้าง "พระสุนทรีวาณี" ขึ้น ด้วยโลหะชนวนที่เหลือจากการหล่อพระกริ่งของสมเด็จพระสังฆราช (แพ) เป็นรูปลอยนูนออกมางดงามมาก ทำเป็นแบบเหรียญ มีรูปทั้งหมดทรงกลีบบัว ด้านหลัง มีอักษร "ม.ค. ๑" อีกทั้งให้บรรดาเยาวชน และนิสิตนักศึกษาทั้งหลาย ผู้เริ่มแรกจะเข้าศึกษาให้ภาวนาคาถาดังกล่าวนี้ก่อน จะเป็นผู้เจริญด้วยการศึกษาเป็นอย่างดี

***พระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกล้วนแล้วแต่ระดับสุดยอดทั้งสิ้น อาทิเช่น***
-หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
-หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
-หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
-หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง
-หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง ฯลฯ

อนึ่ง พระสุนทรีวาณี เป็นพระที่ทรงไว้ด้วยความเมตตาอย่างสูง เป็นพระที่เป็นสิริมงคลมหาลาภต่างๆ จึงเหมาะแก่ห้างร้าน บริษัท และร้านค้าทั่วไป จะมีไว้บูชาเพื่อเจริญด้วยลาภ ยศ ความสุข สรรเสริญ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของตนครับผม

หน้า 31

"พระคาถาสุนทรีวาณี"
มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพภะสัมภะวะ สุนทะรี
ปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปิณะยะตัง มะนัง ฯ
“ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนานางฟ้า คือพระไตรปิฎก ผู้มีรูปอันงาม เกิดแต่ท้องประทุมชาติ คือพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นใหญ่กว่านักปราชญ์ทั้งหลาย มะนัง ขอจงมาสู่มโนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติละเสียซึ่งอาสวะกิเลส ที่ดองอยู่ในสันดานของข้าพเจ้า ทั้งอย่างหยาบ อย่างกลาง และอย่างละเอียดให้สิ้นไปเสื่อมไป ข้าพเจ้าจะไม่ทำให้เป็นอัตตกิลมถานุโยค ไม่ทำให้ลำบากแก่สังขาร”

นับว่าเป็นของดีที่หาชมได้ยากยิ่ง ใครมีต่างก็หวงแหน จนเป็นตำนานไปแล้วครับในปัจจุบัน..
ขอบคุณข้อมูลดีๆ...เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาเป็นความรู้ต่อไป..
**********************************************************************************************************************************************************************************************************
พุทธคุณ และบารมี ที่จะเกิดแก่ผู้ที่ครอบครองสวมใส่ พระสุนทรีวาณี เป็นพระที่ทรงไว้ด้วยความเมตตาอย่างสูง เป็นพระที่เป็นสิริมงคล มหาลาภต่าง ๆ จึงเหมาะแก่ห้างร้าน บริษัท และร้านค้าทั่วไปจะมีไว้บูชาเพื่อเจริญด้วยลาภ ยศ ความสุข สรรเสริญ ตลอดจนการเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน ผู้บูชาเกิดความผ่องใส เกิดโชคลาภ และความสำเร็จสมหวัง ทุกประการนั่นแล..

คลิ๊กที่รูปบ้าน-(ดูหน้าร้าน)
หรือตามลิ้งค์ http://www.web-pra.com/Shop/jamadevi53
เผื่อเจอพระที่ท่านถูกใจ..085-9891660

พระเครื่องที่เกี่ยวข้อง...

กำหลังโหลด Comments
Top