เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี๒๔๙๕-จามเทวี53
VIP
รับผิดชอบ-ซื่อสัตย์-จริงใจ"085-9891660" *รับประกันพระแท้ทุกองค์-เก๊คืนเต็ม* (ID Line....paopongs.r)

หมวด พระหล่อ-เหรียญหล่อ-พระปั๊มรูปเหมือน ก่อนปี 2520

เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี๒๔๙๕

เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี๒๔๙๕ - 1 เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี๒๔๙๕ - 2 เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี๒๔๙๕ - 3 เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี๒๔๙๕ - 4 เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี๒๔๙๕ - 5
ชื่อร้านค้า จามเทวี53 - (คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า)
ชื่อเจ้าของร้านค้า
ชื่อพระเครื่อง เหรียญพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี๒๔๙๕
อายุพระเครื่อง 69 ปี
หมวดพระ พระหล่อ-เหรียญหล่อ-พระปั๊มรูปเหมือน ก่อนปี 2520
ราคาเช่า -
เบอร์โทรติดต่อ 085-9891660 (ID Line....paopongs.r)
อีเมล์ติดต่อ paopongs.r@hotmail.com
LINE
(คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อนกับเจ้าของร้าน)
สถานะ พระโชว์
Facebook
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ ศ. - 18 ก.พ. 2554 - 22:43.12
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ อา. - 11 เม.ย. 2564 - 08:59.26
รายละเอียด
เหรียญหล่อพระสุนทรีวาณี วัดสุทัศน์ฯ ปี ๒๔๙๕

จัดสร้างน้อยมาก...เพียง 108 องค์เท่านั้น..

พุทธคุณและบารมี พระสุนทรีวาณี..จะเจริญด้วยลาภ ยศ ความสุข สรรเสริญ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ผู้บูชาเกิดความผ่องใส เกิดโชคลาภ และความสำเร็จสมหวัง ทุกประการ..

(เหรียญผิวเดิมๆ..เก็บรักษาอย่างดี..สภาพสวยสมบูรณ์..อลังการงานพุทธศิลป์-สวยงามคลาสสิก-สุดยอดจริงๆ..)

******พร้อมบัตรรับรอง (จาก.เก่ง คลองขวาง รหัส/Code C1904-2021-04-06 วันที่ 6 เม.ย.2564 และจากเว็บเพื่อนบ้าน รหัสเลขที่ ๑๐๙๖๗/๐๑/๒๕๕๖)******

********************************************************************************
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8047 ข่าวสดรายวัน

พระสุนทรีวาณี

พันธุ์แท้พระเครื่อง
ราม วัชรประดิษฐ์

เมื่อเอ่ยชื่อของ "พระสุนทรีวาณี" บางท่านอาจยังไม่คุ้นเคยนัก เลยถือโอกาสที่มีการเททอง วัตถุมงคลรุ่น บารมีศรีสนธิ์ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งมีการสร้างพระสุนทรีวาณีด้วย จึงขอเล่าเรื่องให้ท่านผู้อ่านฟัง
อัน "พระสุนทรีวาณี" นี้ นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาของวัดสุทัศน์ แต่เดิมนั้นเป็นภาพพระสุนทรีวาณี หรือ เทวนารี สถิตอยู่บนดอกบัว กำเนิดจากพระสูตรสัททาวิเศษ สมเด็จพระวันรัต (แดง) วัดสุทัศน์ ทรงให้หมื่นศิริธัชสังกาศ-เจ้ากรม (แดง) เขียนขึ้น ประดิษ ฐานในพระตำหนักของสมเด็จฯ
ปรากฏว่าเป็นที่สนพระทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงทรงมีพระราชวิจารณ์เรื่องภาพสุนทรีวาณีนี้ พระราชทานสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ โดยมีพระราชดำริว่า อาจเกี่ยวเนื่องกับลัทธิมหายานเพราะเป็นรูปดอกบัวขึ้นจากน้ำ ดอกกลางเป็นดอกบัวบาน มีรูปนางฟ้านั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายพาดตักอย่างพระมารวิชัย ในอุ้งหัตถ์มีดวงแก้ว พระ หัตถ์ขวาทำอาการกวักดุจพระคันธารราษฎร์ ดอกริมเป็นดอกบัวโรย เบื้องขวามีรูปบุรุษ เบื้องซ้ายมีรูปสตรีนั่งพับเพียบประนมมือ เบื้องบนมีรูปเทวดาถือเครื่องสักการะดั้นเมฆสองแถวซ้อนกัน เบื้องล่างมีรูปนาคกับสัตว์ต่างๆ
พระสมมติอมรพันธ์ไได้สืบค้นว่า เป็นแบบที่สมเด็จพระวันรัต (แดง) คิดออกมาจากคาถาบทหนึ่ง ในหนังสือสัททาวิเศษ ให้ช่างเขียนรูปไว้ เรียกว่า "รูปสุนทรีวาณี" กรมพระสมมติอมรพันธ์ ได้นำรูปแผ่นต้นนั้นมาถวายทอดพระเนตร รูปนั้นเป็นที่ต้องพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระ พุทธเจ้าหลวงเป็นอันมาก จนถึงพระราชดำริจะทำประกอบกับแผ่นศิลาจารึก ประดิษฐานไว้ที่วัดเบญจมบพิตร ดูประหนึ่งมีพระราชดำริให้เป็นที่ระลึกถึงสมเด็จพระวันรัตด้วยสมเด็จพระวันรัต (แดง) ได้อธิบายว่า "รูปสุนทรีวาณี" นั้น หมายถึง พระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ตามที่มาในพระคาถานี้ เป็นหลัก

มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพภะสัมภะวะ สุนทะรี

ปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปิณะยะตัง มะนังฯ

"วาณี" หมายถึง นางฟ้า คือ พระไตรปิฎก มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพ ภะสัมภะวะ สุนทะรี มีรูปอันงดงาม เกิดแต่ท้องแห่งดอกบัว คือพระโอษฐ์แห่งพระพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมปราชญ์ทั้งหลาย

ปาณีนัง สะระณัง เป็นที่พึ่งแห่งสัตว์ผู้มีปรารถนาทั้งหลาย มัยหัง ปิณะยะตัง มะนัง จงยังใจแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายให้ยินดี

สมเด็จพระวันรัต (แดง) กล่าวว่า อาจารย์ของท่านทางคันถธุระและวิปัสสนาธุระ สอนให้บริกรรมคาถานี้ ก่อนจะเริ่มเรียนพระปริยัติ และเข้าที่ภาวนาทุกคราวไป ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายมี สมเด็จพระสังฆราช (วัดราชสิทธาราม) เป็นต้น ล้วนนับถือคาถานี้อยู่ทั่วกัน จนกระทั่งอาราธนากัมมัฏฐานก็ใช้คาถานี้ ท่านจึงคิดเอาคาถานี้อยู่ทั่วไป จนถึงอาราธนาก็ใช้คาถานี้ ท่านจึงคิดเอามาผูกเป็นรูปปรุงเปรียบเข้าอีกหลายอย่าง หัตถ์ขวาแห่งสุนทรีวาณี ซึ่งทำเพียงดังอาการกวักนั้น เพื่อจะให้ได้กับคำว่า "เอหิ ปัสสิโก โอปะนะยิโก" ซึ่งถือเอาความหมายว่า เรียกให้มาดูดวงแก้วในหัตถ์ซ้าย เปรียบเป็น "อมตะ" รูปบุรุษเบื้องขวานั้น เปรียบเป็น "ภิกษุสงฆ์สาวก" รูปสตรีเบื้องซ้ายนั้นเป็น "พระภิกษุณีสงฆ์สาวิกา" เทวดาแถวล่างนั้นหมายถึง "เทวโลก" พรหมแถวบน หมายถึง "พรหมโลก" ต่างมาทำสักการบูชา น่านน้ำภายใต้นั้นเปรียบด้วย "สังสารวัฏ" นาคและสัตว์น้ำ เปรียบเป็น "พุทธบริษัท" ท่านหมื่นศิริธัชสังกาศเจ้ากรม (แดง) มาเขียนแล้วเข้ากรอบลับแลตั้งไว้บูชา ภายหลังได้ทำเป็นรูปหล่อขึ้นด้วย

ในสมัยต่อมา สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศนเทพวราราม หล่อพระกริ่ง ท่านเจ้าคุณมงคลราชมุนี ผู้เป็นศิษย์ ก็ได้สร้าง "พระสุนทรีวาณี" ขึ้น ด้วยโลหะชนวนที่เหลือจากการหล่อพระกริ่งของสมเด็จพระสังฆราช (แพ) เป็นรูปลอยนูนออกมางดงามมาก ทำเป็นแบบเหรียญ มีรูปทั้งหมดทรงกลีบบัว ด้านหลัง มีอักษร "ม.ค. ๑" อีกทั้งให้บรรดาเยาวชน และนิสิตนักศึกษาทั้งหลาย ผู้เริ่มแรกจะเข้าศึกษาให้ภาวนาคาถาดังกล่าวนี้ก่อน จะเป็นผู้เจริญด้วยการศึกษาเป็นอย่างดี

***พระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกล้วนแล้วแต่ระดับสุดยอดทั้งสิ้น อาทิเช่น***
-หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
-หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
-หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
-หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง
-หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง ฯลฯ

อนึ่ง พระสุนทรีวาณี เป็นพระที่ทรงไว้ด้วยความเมตตาอย่างสูง เป็นพระที่เป็นสิริมงคลมหาลาภต่างๆ จึงเหมาะแก่ห้างร้าน บริษัท และร้านค้าทั่วไป จะมีไว้บูชาเพื่อเจริญด้วยลาภ ยศ ความสุข สรรเสริญ ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของตนครับผม

หน้า 31

"พระคาถาสุนทรีวาณี"
มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพภะสัมภะวะ สุนทะรี
ปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปิณะยะตัง มะนัง ฯ
“ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนานางฟ้า คือพระไตรปิฎก ผู้มีรูปอันงาม เกิดแต่ท้องประทุมชาติ คือพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นใหญ่กว่านักปราชญ์ทั้งหลาย มะนัง ขอจงมาสู่มโนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติละเสียซึ่งอาสวะกิเลส ที่ดองอยู่ในสันดานของข้าพเจ้า ทั้งอย่างหยาบ อย่างกลาง และอย่างละเอียดให้สิ้นไปเสื่อมไป ข้าพเจ้าจะไม่ทำให้เป็นอัตตกิลมถานุโยค ไม่ทำให้ลำบากแก่สังขาร”

นับว่าเป็นของดีที่หาชมได้ยากยิ่ง ใครมีต่างก็หวงแหน จนเป็นตำนานไปแล้วครับในปัจจุบัน..
ขอบคุณข้อมูลดีๆ...เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาเป็นความรู้ต่อไป..
********************************************************************************************
พุทธคุณ และบารมี ที่จะเกิดแก่ผู้ที่ครอบครองสวมใส่ พระสุนทรีวาณี เป็นพระที่ทรงไว้ด้วยความเมตตาอย่างสูง เป็นพระที่เป็นสิริมงคล มหาลาภต่าง ๆ จึงเหมาะแก่ห้างร้าน บริษัท และร้านค้าทั่วไปจะมีไว้บูชาเพื่อเจริญด้วยลาภ ยศ ความสุข สรรเสริญ ตลอดจนการเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน ผู้บูชาเกิดความผ่องใส เกิดโชคลาภ และความสำเร็จสมหวัง ทุกประการนั่นแล..

******************************************************************************************
-พระสุนทรีวาณี ท่านเจ้าคุณศรีฯ (สนธิ์) หลังตอก ม.ค.๑ วัดสุทัศน์ กทม.
"ม.ค.๑" ย่อมาจากราชทินนามของท่านเจ้าคุณศรี(สนธิ์) ที่ได้รับพระราชทานเมื่อปี ๒๔๙๓ คือ "พระมงคลราชมุนี"
และเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.ปี ๒๔๙๔ ท่านเจ้าคุณศรีได้สร้างพระประธานนามว่า "พระศรีมงคลนิมิตต์" และสร้างเหรียญพระพุทธชินราช หลังตอก ม.ค.๑ พร้อมกับ เหรียญหล่อพระสุนทรีวาณี หลังตอก ม.ค.๑ นี้เช่นกัน
-พระสุนทรีวาณี ท่านเจ้าคุณศรีฯ (สนธิ์) ได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยทำพิธีเททอง และปลุกเสกพร้อมกับพระพุทธชินราชหลัง ม.ค.๑ ซึ่งด้านหลังขององค์พระสุนทรีวาณีก็ตอกโค๊ต "ม.ค.๑" ด้วยเหมือนกัน

ในการสร้าง เจ้าคุณศรีฯ (สนธิ์) ได้ลงยันต์ในแผ่นโลหะด้วยสูตรเดียวกับกกับการสร้าง พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ ทุกประการ รวมทั้งมีชนวนของพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์รุ่นเก่า ๆ ของวัดสุทัศน์ผสมอยู่อีกด้วย

-พระเกจิอาจารย์ที่มาร่วมปลุกเสกก็มี
หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา
หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
หลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ
หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง ฯลฯ
จากประสบการณ์ของผู้ใช้พระสุนทรีวาณีรุ่นนี้บอกว่าเด่นทางเมตตามหานิยม (ข้อมูล มงคลทิพย์)

-ประวัติ พระสุนทรีวาณี (ข้อมูล เปิดกรุวัดสุทัศน์)
เป็นพระปางพิเศษ เป็นรูปเทพธิดาทรงอาภรณ์อันงดงามวิจิตร หัตถ์ขวาแสดงอาการกวัก คือ การเรียกเข้ามาหา หัตถ์ซ้ายหงายอยู่บนพระเพลา (หน้าตัก) มีดวงแก้ววิเชียร (เพชร) อยู่ในหัตถ์
พระสุนทรีวาณี เป็นพระซึ่งเกิดจากการนิมิต แห่งพระคาถาสุนทรีวาณี ซึ่งเป็นคาถาที่ปรากฎ ในคัมภีร์สัททาวิเสส มี ๓๒ คำ
พระคาถานี้เป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดเมื่อเรียนพระไตรปิฎก เรียนพระธรรม เรียนวิชา ภาวนาแล้ว ดับอวิชชา บังเกิดปัญญางาม ปัญญากลายเป็นสัญญา คือ ความทรงจำอันเลิศล้ำ โบราณาจารย์ได้สั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้ท่องทุกครั้ง ที่เรียนพระไตรปิฎกตลอดมา
สืบได้ความว่า ผู้ที่ท่องคาถานี้เฉพาะในยุครัตนโกสินทร์ ดำรงสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระสังฆราช ๓ พระองค์ เป็นพระสมเด็จ พระราชาคณะ เป็นพระคณาจารย์ผู้มากด้วยเมตตา
สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวัฑฒโน) อดีตเจ้าอาวาสองค์ที่ ๓ ของวัดสุทัศนเทพวราราม ภาวนาแล้วเกิดเป็นนิมิต จึงให้จิตรกรหลวงเขียนภาพนิมิตนั้น แล้วตั้งบูชาที่หัวนอน ครั้นต่อมารัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสยุโรป สมเด็จพระวันรัต (แดง) ได้ถาวยคาถานี้ให้จำเริญ ครั้นเสด็จกลับจึงได้ตรัสว่าคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์ และทรงยืมรูปพระสุนทรีวาณีไปบูชา เป็นเวลา ๕ ปี จนเมื่อสมเด็จพระวันรัต (แดง) อาพาธ ก่อนมรณภาพ จึงขอพระราชทานคืนวัด ปัจจุบันประดิษฐานที่ พระตำหนัก (คณะ ๖) วัดสุทัศนเทพวราราม

-พุทธคุณ และบารมี ที่จะเกิดแก่ผู้ที่ครอบครองสวมใส่
พระสุนทรีวาณี เป็นพระที่ทรงไว้ด้วยความเมตตาอย่างสูง เป็นพระที่เป็นสิริมงคล มหาลาภต่าง ๆ จึงเหมาะแก่ห้างร้าน บริษัท และร้านค้าทั่วไปจะมีไว้บูชาเพื่อเจริญด้วยลาภ ยศ ความสุข สรรเสริญ ตลอดจนการเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของตน
ผู้บูชาเกิดความผ่องใส เกิดโชคลาภ และความสำเร็จสมหวัง ทุกประการนั่นแล
พระคาถา ตั้ง นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
มุนินทะ วะทะนัมพุชะ คัพภะสัมภะวะ สุนทะรีปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปิณะยะตัง มะนังฯ (๓ จบ)
ทำการค้าขาย โชคลาภ ให้ภาวนาเพิ่มว่า...
เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก โส มานิมา ฤ ฤา ฦ ฦา สา มานิมา ฤ ฤา ฦ ฦา

ขอบคุณข้อมูลที่เผยแพร่..จาก:วัต ท่าพระจันทร์
จามเทวี52,53


คลิ๊กที่รูปบ้าน-(ดูหน้าร้าน)
หรือตามลิ้งค์ http://www.web-pra.com/Shop/jamadevi53
เผื่อเจอพระที่ท่านถูกใจ..085-9891660

พระเครื่องที่เกี่ยวข้องในร้านค้านี้...

อื่นๆ...

กำหลังโหลด Comments
Top