พระสมเด็จ เนื้อผง ลองพิมพ์ หลวงพ่อ แพ วัดพิกุลทอง ปี 2494-จ่าจีระสิทธิ์
VIP
  • 0 8 6 - 5 6 0 4 0 3 7
    หน้าที่
  • Page 1
  • Page 2
หน้าที่ และความรับผิดชอบ

หมวด หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง – หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

พระสมเด็จ เนื้อผง ลองพิมพ์ หลวงพ่อ แพ วัดพิกุลทอง ปี 2494

พระสมเด็จ เนื้อผง ลองพิมพ์ หลวงพ่อ แพ วัดพิกุลทอง ปี 2494 - 1 พระสมเด็จ เนื้อผง ลองพิมพ์ หลวงพ่อ แพ วัดพิกุลทอง ปี 2494 - 2 พระสมเด็จ เนื้อผง ลองพิมพ์ หลวงพ่อ แพ วัดพิกุลทอง ปี 2494 - 3 พระสมเด็จ เนื้อผง ลองพิมพ์ หลวงพ่อ แพ วัดพิกุลทอง ปี 2494 - 5
ชื่อร้านค้า จ่าจีระสิทธิ์ - (คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า)
ชื่อเจ้าของร้านค้า
ชื่อพระเครื่อง พระสมเด็จ เนื้อผง ลองพิมพ์ หลวงพ่อ แพ วัดพิกุลทอง ปี 2494
อายุพระเครื่อง 68 ปี
หมวดพระ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง – หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน
ราคาเช่า -
เบอร์โทรติดต่อ 08-6560-4037
อีเมล์ติดต่อ Tayanrum@hotmail.com
LINE
(คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อนกับเจ้าของร้าน)
สถานะ เช่าแล้ว
Facebook
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ พ. - 05 มิ.ย. 2562 - 21:13.24
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ ศ. - 28 มิ.ย. 2562 - 22:19.49
รายละเอียด
พระสมเด็จ เนื้อผง ลองพิมพ์ หลวงพ่อ แพ วัดพิกุลทอง ปี 2494


ก่อนที่ หล่อ เป็นสมเด็จหล่อ รุนแรก เมื่อ ปี 2494 ซึ่งปัจจุบัน ได้รับความนิยม เป็นอย่างมาก

สวย ๆ แพง ครับ...


สมเด็จ ลองพิมพ์ เนื้อผง เก่าได้อายุ คราบผิว เป็นตัวหนอนแล้ว...


จากบันทึก มียอดพระเกจิ ในยุคนั้น มาร่วม ในพิธีปลุกเสก ถึง 55 รูป

รายนามพระเกจิอาจารย์ 55 รูปที่ร่วมในพิธีพุทธาภิเษก
1. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม
2. พระมงคลเทพมุนี วัดอนงคาราม
3. พระมงคลราชมุนี (เจ้าคุณสนธ์) วัดสุทัศนเทพวราราม
4. พระมงคลทิพย วัดทองธรรมชาติ
5. พระเทพสุธี วัดมหาธาตุ
6. พระราชโมลี (หลวงปู่นาค) วัดระฆัง
7. พระภัทรมุนี วัดอนงคาราม
8. พระธรรมรังษี วัดเทพธิดาราม
9. พระภาวนาโกศลเถร (หลวงพ่อสด) วัดปากน้ำ
10. พระสุธรรมธีรคุณ วัดสระเกศ
11. พระวิสุทธิสมโพธิ์ วัดพระเชตุพน
12. พระญาณรังสี วัดราชโอรส
13. พระอริยศีลาจารย์ วัดสังขจาย
14. พระเมตตาวิหารี วัดคูหาสวรรค์
15. พระสังวรานุวงศ์เถระ วัดพลับ
16. พระสังวรวิมล วัดทองธรรมชาติ
17. พระธรรมปาหัง วัดประยูรวงศ์ฯ
18. พระพิษณุโบราจารย์ ดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระพุทธชินราช)
19. พระสุวรรณวิมลศีล วัดสุวรรณดาราม
20. พระครูถาปนกิจประสาธน์ วัดพระเชตุพน
21. พระครูภาวนาวิจารณ์ วัดระฆัง
22. พระครูมหาพุทธพิมพาภิบาล (หลวงพ่อวร) วัดไชโยวรวิหาร
23. พระครูวิริยกิตติ (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
24. พระครูธรนมรัตสุนทร (หลวงพ่อช่วง) วัดแหลมคาง
25. พระสัพพสุนทร วัดพระเชตุพน
26. พระครูวินัยธร (หลวงพ่อเปลี่ยน) วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส
27. พระครูอาคมสุนทร วัดสุทัศนเทพวราราม
28. พระครูใบฎีกาประหยัด วัดสุทัศนเทพวราราม
29. พระครูถิร วัดป่าเลย์ไลย์
30. พระครูครื้น วัดสังโฆ
31. พระครูสมุห์บุญเลิศ วัดราชคฤห์
32. พระปลัดเส่ง วัดกัลยาณมิตร
33. พระสมุห์ฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร
34. พระมหานา วัดจางวางพ่วง
35. พระมหาสิริ วัดชนะสงคราม
36. พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) วัดหนองโพธิ์
37. หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก
38. หลวงพ่อจัน วัดนางหนู
39. หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง
40. พระอาจารย์ปริก วัดราชคฤห์
41. พระอาจารย์สา วัดราชนัดดา
42. พระอาจารย์แหยม วัดเทพธิดา
43. พระอธิการเคลือบ วัดสระบัว
44. พระอาจารย์รอด วัดสามง่าม
45. พระอาจารย์แตงกวย วัดประดู่ฉิมพลี
46. พระอาจารย์เฮง วัดขุนจันทร์
47. พระอาจารย์โฮม วัดคอกหมู
48. พระอธิการหอม วัดเก้าชั่ง
49. พระครูวิริยะโสภิต (หลวงพ่อทอง) วัดพระปรางค์
50. หลวงพ่อฝาง วัดอู่ตะเภา
51. หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว
52. หลวงพ่อเลื่อน วัดตราชู
53. หลวงพ่อเณร วัดสมานประชาชน
54. พระอาจารย์สุก วัดหอไตร
55. พระอาจารย์ผล วัดโคกเสือ

***หมายเหตุ ข้อมูลจากหนังสือประวัติการหล่อพระของวัดพิกุลทอง

พระเครื่องที่เกี่ยวข้อง...

กำหลังโหลด Comments
Top