เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุญมี วัดสระประสานสุข ปี 2530-จ่าจีระสิทธิ์
VIP
  • 0 8 6 - 5 6 0 4 0 3 7
    หน้าที่
  • Page 1
  • Page 2
หน้าที่ และความรับผิดชอบ

หมวด เหรียญปั๊ม ปี 2521 ถึง 2540

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุญมี วัดสระประสานสุข ปี 2530

เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุญมี วัดสระประสานสุข  ปี 2530 - 1 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุญมี วัดสระประสานสุข  ปี 2530 - 2 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุญมี วัดสระประสานสุข  ปี 2530 - 3 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุญมี วัดสระประสานสุข  ปี 2530 - 4 เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุญมี วัดสระประสานสุข  ปี 2530 - 5
ชื่อร้านค้า จ่าจีระสิทธิ์ - (คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า)
ชื่อเจ้าของร้านค้า
ชื่อพระเครื่อง เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุญมี วัดสระประสานสุข ปี 2530
อายุพระเครื่อง 33 ปี
หมวดพระ เหรียญปั๊ม ปี 2521 ถึง 2540
ราคาเช่า
550 บาท
เบอร์โทรติดต่อ 08-6560-4037
อีเมล์ติดต่อ Tayanrum@hotmail.com
LINE
(คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อนกับเจ้าของร้าน)
สถานะ พร้อมเช่า
Facebook
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ อ. - 08 ต.ค. 2562 - 20:55.50
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ อ. - 08 ต.ค. 2562 - 20:55.50
รายละเอียด
เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อบุญมี วัดสระประสานสุข 1

1 ใน 9 วัตถุมงคล ยอดนิยมของท่านครับ

สวยเดิม ๆๆๆๆๆ


ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.guideubon.com/2.0/ubon-story/9/

พระภาวนาวิศาลเถร หรือ หลวงปู่บุญมี โชติปาโล มีนามเดิมว่า บุญมี นามสกุล กุศลคุณ เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2452 ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา ณ บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 2 บ้านนาเมือง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โยมบิดาชื่อ นายกุ กุศลคุณ โยมมารดาชื่อ นางเลื่อน กุศลคุณ ท่านเป็นบุตรคนโตในพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด 10 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 6 คน

ในช่วงชีวิตสมณเพศของหลวงปู่บุญมี ท่านได้ออกจาริกธุดงค์ไปในสถานที่ต่างๆ กระทั่งปีพุทธศักราช 2480 หลวงปู่บุญมีเดินทางกลับมายังจังหวัดอุบลราชธานี และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสระประสานสุข โดยท่านได้ทำการพัฒนาก่อสร้างวัดสืบต่อจากพระเดชพระคุณพระศาสนดิลก (เสน ชิตเสโน) เจ้าอาวาสวัดศรีทอง (วัดศรีอุบลรัตนาราม) ซึ่งเป็นผู้นำพาในการสร้างวัดสระประสานสุข และเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่าน หลวงปู่บุญมีได้พัฒนาวัดสระประสานสุขซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่าน ให้มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงทั่วไปเรื่อยมาตามลำดับ
หลวงปู่บุญมี ได้อุทิศตนเป็นสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำหน้าที่สืบทอดและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ตลอดชีวิตในสมณเพศ หลวงปู่บุญมีท่านได้ทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดอุบลราชธานี ที่บ้านเกิดเมืองนอนของท่าน เห็นได้จากการเริ่มต้นพัฒนาวัดสระประสานสุข จากวัดป่าธรรมดาให้เจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับจนเป็นวัดปฏิบัติที่มีชื่อเสียง ญาติโยมประชาชนจากทั่วประเทศมีจิตเลื่อมใสศรัทธาเดินทางมากราบนมัสการหลวงปู่กันอย่างไม่ขาดสาย

เมื่อครั้งที่จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงาน สมโภชเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีครบ 200 ปี ในปีพุทธศักราช 2535 มีการจัดทำหนังสือที่ระลึกชื่อว่า อุบลราชธานี 200 ปี พระครูไพโรจน์รัตโนบล (หลวงปู่บุญมี โชติปาโล) เจ้าอาวาสวัดสระประสานสุข ท่านได้รับคัดเลือกและยกย่องให้เป็นพระสงฆ์ที่น่าเคารพนับถือทางด้านพระเถระสายวิปัสสนาธุระในจังหวัดอุบลราชธานี จึงถือได้ว่าท่านเป็นพระสงฆ์ตัวอย่างที่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีสมควรยกย่องให้เป็น “พระดีศรีอุบล” และเป็น “พระดีศรีแผ่นดิน” ที่ชาวไทยทั่วประเทศสมควรเอาเป็นตัวอย่างตลอดไป

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2547 หลวงปู่บุญมีอาพาธ และถึงแก่มรณภาพ สิริอายุ 95 ปี 3 เดือน 8 วัน พรรษา 74 ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559

พระเครื่องที่เกี่ยวข้อง...

กำหลังโหลด Comments
Top