พระสมเด็จ หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร น้ำโสม อุดรธานี-จ่าจีระสิทธิ์
VIP
  • 0 8 6 - 5 6 0 4 0 3 7
    หน้าที่
  • Page 1
  • Page 2
หน้าที่ และความรับผิดชอบ

หมวด พระเนื้อผง เนื้อดิน เนื้อว่าน ก่อนปี 2525

พระสมเด็จ หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร น้ำโสม อุดรธานี

พระสมเด็จ หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร น้ำโสม อุดรธานี - 1 พระสมเด็จ หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร น้ำโสม อุดรธานี - 2 พระสมเด็จ หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร น้ำโสม อุดรธานี - 3 พระสมเด็จ หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร น้ำโสม อุดรธานี - 4 พระสมเด็จ หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร น้ำโสม อุดรธานี - 5
ชื่อร้านค้า จ่าจีระสิทธิ์ - (คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า)
ชื่อเจ้าของร้านค้า
ชื่อพระเครื่อง พระสมเด็จ หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร น้ำโสม อุดรธานี
อายุพระเครื่อง -
หมวดพระ พระเนื้อผง เนื้อดิน เนื้อว่าน ก่อนปี 2525
ราคาเช่า
350 บาท
เบอร์โทรติดต่อ 08-6560-4037
อีเมล์ติดต่อ Tayanrum@hotmail.com
LINE
(คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อนกับเจ้าของร้าน)
สถานะ พร้อมเช่า
Facebook
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ พ. - 20 พ.ย. 2562 - 20:53.49
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ พ. - 20 พ.ย. 2562 - 21:22.23
รายละเอียด
พระสมเด็จ หลวงปู่เครื่อง วัดเทพสิงหาร น้ำโสม อุดรธานี

วัตถุประสงค์ของการดำเนินการสร้างพระเครื่องบูชาหลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร เนื่องด้วยวัดเทพสิงหาร เป็นวัดที่สร้างมาประมาณ 90 ปีเศษแล้วยังไม่มีพระอุโบสถ ทางวัดได้ริเริ่มทำการก่อสร้างพระอุโบสถขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการสร้างไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ยังขาดอุปกรณ์และทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอีกมาก ทางเจ้าอาวาสคือหลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร ร่วม กับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดอุดรธานี ได้มีความเห็นพ้องต้องกันเพื่อวัตถุประสงค์จะให้อุโบสถที่ได้ดำเนินการสร้างไว้แล้ว ได้เสร็จสมบูรณ์ โดยจัดทำเหรียญหลวงปู่เครื่อง และพระเครื่องบูชา เพื่อมอบให้แก่บุคคลผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบสร้างพระอุโบสถวัดเทพสิงหาร
ในการดำเนินการสร้าง และปลุกเสกพระเครื่องบูชาครั้งนี้หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตสร้างเหรียญหลวงปู่เครื่อง และขออัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. มาประดิษฐานไว้ด้านหลังของเหรียญ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งศิริมงคล และแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวัดเทพสิงหารและประชาชนทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราช ทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษ ให้หลวงปู่เครื่องดำเนินการได้ตามความประสงค์
ปูชนียวัตถุที่สร้าง
1.พระพุทธรูปบูชาเนื้อทองขัด มีขนาด 5 นิ้ว และ9 นิ้ว
2.เหรียญหลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร มี เหรียญทองคำ เหรียญเงิน เหรียญนวโลหะ และเหรียญทองแดง
3.พระพิมพ์ผงสมเด็จฯ
รายชื่อผู้ดำเนินงานสร้าง ( ยศ และตำแหน่ง ในช่วง พ.ศ.ที่กล่าวถึง)
ประธานกรรมการ
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ รมว.กระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก
รองประธานกรรมการ
แม่ทัพภาคที่ 2
กรรมการ
1.ม.ล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์ ราชเลขาธิการ
2.ดร.กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
3.นายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ เลขาธิการสำนักพระราชวัง
4.รองแม่ทัพภาคที่ 2 ทุกนาย
5.นายจินดา เจนอักษร
6.นายทองดำ บานชื่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
7.พล.ต.อาทิตย์ กำลังเอก ผบ.พล.1 รอ.
8.พ.อ.(พ) สง่า สายมงคล ผบ.พตท.1718
9.นายมณเฑียร แก้ววงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุดรธานี
10.พ.ต.อ.ประทิน วงศ์รักมิตร รอง ผบก.ภ.5
11.พ.ต.อ.ประชา พรหมนอก ผกก.ภ.จว.อ.ด.
12.นายบุญเหลือ แฝงเวียง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
13.นายประเสริฐ บรรลุศิลป์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
14.พ.ต.ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา ศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
15.นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอทุกอำเภอ
กรรมการและเลขานุการ
นายพิศาล มูลศาสตรสาทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.นายประกอบ แพทย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
2.นายมังกร กองสุวรรณ ปลัดจังหวัดอุดรธานี
รายนามพระเถระที่จะนิมนต์มาประกอบพิธีพุทธาภิเศกการจัดทำเหรียญหลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร
1.หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
2.หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
3.หลวงปู่สาม วัดป่าไตรวิเวก อ.เมือง จ.สุรินทร์
4.หลวงปู่สนธิ์ วัดอรัญญานาโพธิ์ จ.นครพนม
5.พระอาจารย์อ่อน ญาณศิริ วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
6.พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ วัดป่าภูทอก อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย
7.พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสารวัน อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี
8.หลวงปู่สินธิ์ วัดอรัญญานาโพธิ์ อ.เมือง จ.นครพนม
9.เจ้าคุณพระอุดมสังวร (วัน อุตโม) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
10.พระมหาบัว วัดหลักศิลา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
11.อาจารย์ผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
12.พระครูกิตติคุณ วัดอัมพวัน อ.เมือง จ.อุดรธานี
13.พระอธิการฉวี ฉวิวณฺโน วัดป่าสมาธิวัฒนาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี
14.พระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี
15.หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี

พระเครื่องที่เกี่ยวข้อง...

กำหลังโหลด Comments
Top