เหรียญอาร์มเจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทร์ เนื้ออัลปาก้า-จ่าจีระสิทธิ์
VIP
  • 0 8 6 - 5 6 0 4 0 3 7
    หน้าที่
  • Page 1
  • Page 2
หน้าที่ และความรับผิดชอบ

หมวด เหรียญปั๊ม ปี 2521 ถึง 2540

เหรียญอาร์มเจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทร์ เนื้ออัลปาก้า

เหรียญอาร์มเจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทร์  เนื้ออัลปาก้า - 1เหรียญอาร์มเจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทร์  เนื้ออัลปาก้า - 2เหรียญอาร์มเจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทร์  เนื้ออัลปาก้า - 3เหรียญอาร์มเจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทร์  เนื้ออัลปาก้า - 5
ชื่อร้านค้า จ่าจีระสิทธิ์ - (คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า)
ชื่อเจ้าของร้านค้า
ชื่อพระเครื่อง เหรียญอาร์มเจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทร์ เนื้ออัลปาก้า
อายุพระเครื่อง -
หมวดพระ เหรียญปั๊ม ปี 2521 ถึง 2540
ราคาเช่า -
เบอร์โทรติดต่อ 08-6560-4037
อีเมล์ติดต่อ Tayanrum@hotmail.com
LINE
(คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อนกับเจ้าของร้าน)
สถานะ เช่าแล้ว
Facebook
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ พฤ. - 21 ต.ค. 2564 - 21:34.20
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ อ. - 26 ต.ค. 2564 - 13:11.38
รายละเอียด
เหรียญอาร์มเจ้าคุณนรรัตน์ วัดเทพศิรินทร์ กทม. เนื้ออัลปาก้า

สวยเดิมคณะศิษยานุศิษย์ ท่านธัมมวิตักโก (พระภิกษุพระยานรรัตน์ราชมานิต) โดยสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกเป็นรูปอาร์ม ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเจ้าคุณนรฯ หันข้างเต็มองค์ พร้อมตัวอักษรฉายาของท่านเจ้าคุณ ส่วนด้านหลังเหรียญ เป็นรูปยันต์น้ำเต้า และได้จารึกสัญญลักษณ์ของสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาตร์ฯ ด้านล่าง การจัดสร้างเหรียญนี้ได้รับอนุญาติจัดสร้างจากมูลนิธิพระยานรรัตนราชมานิตโดยตรง
เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต วัดเทพศิรินทร์ เดิมชื่อ ตรึก จินตยานนท์ เกิดที่หลังวัดโสมนัสวิหาร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2440 เป็นบุตรคนโตของคุณพระนรราชภักดี (ตรอง จินตยานนท์) มารดาชื่อ ภุก จินตยานนท์ เมื่อเจริญวัยขึ้น ท่านได้เข้าศึกษาวิชาเบื้องต้นที่โรงเรียนวัดโสมนัส จนจบชั้นประถม (ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดในสมัยนั้น) และได้เข้าศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมด้วยการสอบได้ที่ 1 ของสนามสอบ (การสอบในสนามสอบ ในสมัยนั้นเป็นการสอบรวมกันหลายๆ โรงเรียนโดยใช้ข้อสอบเดียวกัน ฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าท่านสอบได้ที่ 1 ของประเทศในสมัยนั้น) และได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือน (ปัจจุบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โดยเลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งไม่ค่อยตรงกับที่ท่านตั้งใจไว้ เพราะแต่เดิมท่านสนใจในวิชาแพทย์ แต่ด้วยบิดาท่านเป็นนักปกครอง อยากจะให้ท่านเป็นนักปกครองตาม ท่านจึงเลือกเรียนตามความประสงค์ของบิดา และในขณะที่ท่านศึกษาอยู่เมื่อมีเวลาว่าง ท่านก็จะเข้าเรียนพิเศษภาษาอังกฤษกับครูเฉลิม
สำหรับการเรียนวิชารัฐศาตร์ของท่านนั้นท่านเจ้าคุณนรฯจบด้วยการสอบไล่ได้ที่ 1 ของชั้นเรียน ภายหลังจากการที่ท่านศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย นักศึกษาในปีนั้นต้องเข้ารับการซ้อมรบเสือป่าในฐานะนักเรียนเสือป่ารักษา พระองค์ และในการซ้อมรบครั้งนี้เองทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปเดิมนั้นต้องการ เป็นข้าราชการปกครองกลับต้องมาเป็นข้าราชการในสำนัก เพียงเพราะล้นเกล้า รัชกาลที่ 6 เห็นท่านรูปร่างเล็กจึงทรงรับสั่งถามว่า "ตัวเล็กๆ อย่างนี้ถ้าเกิดข้าศึกดักทำร้ายแล้วจะสู้เขาไหวหรือ" ท่านจึงกราบบังคมทูลว่า "ต้องขอลองสู้ดูก่อน ส่วนจะไหวหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่งขอรับ" ถ้อยคำกราบบังคมทูลในครั้งนั้นเป็นที่พอพระราชหฤทัยของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 มาก หลังจากซ้อมรบเสือป่าเสร็จสิ้นแล้วก็ทรงโปรดให้ท่านเป็นฝ่ายในและโปรดเกล้าฯ ให้ท่านเข้าไปรับใช้ประจำห้องบรรทมในที่สุดและด้วยความจงรักภักดีที่ท่านมี ต่อล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ท่านจึงปฏิบัติรับใช้ด้วยความขยันและซื่อสัตย์จนเป็นที่โปรดปรานของล้นเกล้าฯ จนได้รับโปรดเกล้าพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาพานทองที่ พระยานรรัตน์ ราชมานิต เมื่อปี พ.ศ.2462 (ขณะนั้นท่านอายุเพียง 25 ปีเท่านั้น) และได้รับพระราชทานสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
เมื่อรัชกาลที่ 6 สวรรคต ท่านได้ตัดสินใจบวชอย่างเงียบๆ เป็นการถวายพระราชกุศลต่อรัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2468 โดยครั้งแรกนั้นท่านลาบวชเพียงพรรษาเดียว จากนั้นท่านก็ผลัดเป็นสองพรรษา สามพรรษา แม้กระทั่งรัชกาลที่ 7 ท่านทรงเห็นว่า พระยานรรัตน์ราชมานิต เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ มั่นคงทั้งสูงด้วยความกตัญญูกตเวทีทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้สูง สมควรที่จะแต่งตั้งให้รับราชการต่อไป ดังในสัญญาบัตรแต่งตั้งตอนหนึ่งมีใจความว่า ขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงฤาผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งจะได้พบอ่านคำประกาศนี้ให้ทราบว่า เราได้ตั้งใจให้จางวางตรีเจ้าพระยานรรัตน์ราชมานิต (ตรึกจินตยานนท์) ปม.ท.จมว.ม.ล.มว.ป.ร.ต. ซึ่งเป็นที่รักใคร่ไว้วางใจของเราเป็นองคมนตรีรับปรึกษาราชการในตัวเรา เพิ่มศักดินาขึ้นอีก 1,000 เพื่อจะได้ช่วยเราคิดทำนุบำรุงแผ่นดินให้เป็นคุณประโยชน์ มีความเจริญสมบูรณ์ ฯลฯ"
แต่ท่าน"เจ้าคุณนรฯ"ก็ไม่ยอมลาสิกขาออกไปรับตำแหน่ง คงยังผลัดยืดการลาสิกขาออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกระทั่งถึงแก่กาลมรณภาพ วันที่ 8 มกราคม 2514 สิริอายุ 74 ปี 46 พรรษา

พระเครื่องที่เกี่ยวข้องในร้านค้านี้...

อื่นๆ...

กำหลังโหลด Comments
Top