พระเครื่อง สมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. รุ่น "ฤาฤทธิ์"-จ่าจีระสิทธิ์
VIP
  • 0 8 6 - 5 6 0 4 0 3 7
    หน้าที่
  • Page 1
  • Page 2
หน้าที่ และความรับผิดชอบ

หมวด หลวงปู่ทวด ทั่วไป วัดอื่นๆ

พระเครื่อง สมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. รุ่น "ฤาฤทธิ์"

พระเครื่อง สมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. รุ่น "ฤาฤทธิ์" - 1พระเครื่อง สมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. รุ่น "ฤาฤทธิ์" - 2พระเครื่อง สมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. รุ่น "ฤาฤทธิ์" - 3พระเครื่อง สมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. รุ่น "ฤาฤทธิ์" - 5
ชื่อร้านค้า จ่าจีระสิทธิ์ - (คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า)
ชื่อเจ้าของร้านค้า
ชื่อพระเครื่อง พระเครื่อง สมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. รุ่น "ฤาฤทธิ์"
อายุพระเครื่อง 10 ปี
หมวดพระ หลวงปู่ทวด ทั่วไป วัดอื่นๆ
ราคาเช่า -
เบอร์โทรติดต่อ 08-6560-4037
อีเมล์ติดต่อ Tayanrum@hotmail.com
LINE
(คลิ๊กที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อนกับเจ้าของร้าน)
สถานะ เช่าแล้ว
Facebook
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ พฤ. - 02 ธ.ค. 2564 - 21:35.28
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ อ. - 04 ม.ค. 2565 - 13:52.13
รายละเอียด
พระเครื่อง สมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. รุ่น "ฤาฤทธิ์"

พิมพ์หลังลึก เนื้อสีน้ำตาล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ-เหล็กไหลน้ำ


เครดิต รายละเอียดแบบเต็ม ๆ เวอร์ชั่น


https://www.yamakapatiharn.com/Luang_Pu_Thuat_Ruerit.php

ประวัติการสร้างพระสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” มวลสารรุ่น เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

พระสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” มวลสาร รุ่น เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดสร้างขึ้นเพื่อฉลองพระชนมายุ ๙๙ พรรษา แห่งองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันพุธ ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ประมุขสงฆ์ไทย ครบรอบพระชันษา ๙๙ ปี

นับเป็นมงคลวโรกาส ที่นำามาซึ่งความปลาบปลื้มยินดี แก่เหล่าพุทธบริษัท อีกวาระหนึ่ง

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชลำดับที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ในวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบพระชันษา ๙๙ ปี สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานให้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จัดสร้างพระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่น ฤาฤทธิ์” มวลสาร รุ่น เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน ๘๔,๐๐๐ องค์ ประทานเป็นของมงคลที่ระลึก เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจ ในการดำเนินชีวิต ให้ก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง พรั่งพร้อมไปด้วยความสุขสมหวังอย่างเปี่ยมล้นในทุกๆ ประการ เพื่อเป็นพุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ เป็นเครื่องเตือนใจ ให้ละชั่ว ทำดี ประพฤติตนในศีลในธรรม ให้มีสติปัญญา ทำความไม่ประมาท ให้ถึงพร้อมตลอดเวลา ในการดำเนินชีวิต ดังที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ทรงนิพนธ์ไว้ว่า

“พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วไม่ได้หายไปไหน พระพุทธบารมียังคงปกปักรักษาโลกอยู่ คนในโลกยังรับพระพุทธบารมีได้ มิได้แตกต่างไปจากเมื่อยังทรงดำรงพระชนม์อยู่ เพียงแต่ว่าจำเป็นต้องเปิดใจออกรับ มิฉะนั้น ก็จะรับไม่ได้ การเปิดใจรับพระพุทธบารมีไว้คุ้มครองรักษาตนไม่ยากลำบาก ไม่เหมือนการเข็นก้อนหินใหญ่ ที่ปกปิดปากถ้ำ เพียงน้อมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าให้จริงจังอยู่เสมอ ก็จะรับพระพุทธบารมีได้ จะมีชีวิตที่สวัสดี มีสุข สงบได้”

สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานมวลสาร ผงพระอุโบสถดิน และน้ำพระพุทธมนต์ โดยมีพระราชรัตนมงคล รองเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นตัวแทนมอบให้

พระเครื่องที่เกี่ยวข้องในร้านค้านี้...

อื่นๆ...

กำหลังโหลด Comments
Top