LA1161 เหรียญพระแก้วมรกต มณีรัตนะ(วัดเกาะ) หลวงปู่แหวน สุจินโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ปี๑๖-ทองดีพระไทย
ศึกษาเพื่อเอกลักษณ์ "คุณจะไม่รู้หรอกว่าอะไรคือของปลอม ถ้าคุณไม่เคยเห็นของจริง " รับประกันพระแท้ ๑๐๐%

หมวด หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง – หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง - พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญวิเวก

LA1161 เหรียญพระแก้วมรกต มณีรัตนะ(วัดเกาะ) หลวงปู่แหวน สุจินโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ปี๑๖

LA1161 เหรียญพระแก้วมรกต มณีรัตนะ(วัดเกาะ) หลวงปู่แหวน สุจินโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ปี๑๖ - 1 LA1161 เหรียญพระแก้วมรกต มณีรัตนะ(วัดเกาะ) หลวงปู่แหวน สุจินโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ปี๑๖ - 2 LA1161 เหรียญพระแก้วมรกต มณีรัตนะ(วัดเกาะ) หลวงปู่แหวน สุจินโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ปี๑๖ - 3 LA1161 เหรียญพระแก้วมรกต มณีรัตนะ(วัดเกาะ) หลวงปู่แหวน สุจินโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ปี๑๖ - 4
ชื่อร้านค้า ทองดีพระไทย - (คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า)
ชื่อเจ้าของร้านค้า
ชื่อพระเครื่อง LA1161 เหรียญพระแก้วมรกต มณีรัตนะ(วัดเกาะ) หลวงปู่แหวน สุจินโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ปี๑๖
อายุพระเครื่อง 43 ปี
หมวดพระ หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง – หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง - พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญวิเวก
ราคาเช่า
1,200 บาท
เบอร์โทรติดต่อ 0865769773 Line ID : 41139144
อีเมล์ติดต่อ sukhoomsr@gmail.com
สถานะ พร้อมเช่า
Facebook
เปิดให้เช่าตั้งแต่วันที่ พฤ. - 25 มิ.ย. 2558 - 23:04.32
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ ส. - 27 มิ.ย. 2558 - 08:23.03
รายละเอียด
LA1161
เหรียญพระแก้วมรกต มณีรัตนะ(วัดเกาะ) หลวงปู่แหวน สุจินโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ปี๑๖

พิธีปลุกเสกในวาระแรก ปี ๒๕๑๖
-วัตถุมงคลชุดนี้มี พระพุทธรูปบูชาจำลอง ขนาด ๕ นิ้ว ๙ นิ้ว รวมพระเครื่องของหลวงปู่แหวน สุจินโณ ซึ่งได้อนุญาตให้ทางวัดเกาะจัดสร้างหลายชนิด เมื่อปีพ.ศ.2516
-ปลุกเสกครั้งที่ ๑ ในวันมาฆะบูชา ๗ กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๑๖
-ปลุกเสกครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ หลวงปู่อายุครบ ๗ รอบ ๑๖ มกราคม ปี ๒๕๑๗

พิธีมหาพุทธาภิเษกวาระที่ ๓ หมายกำหนดการ ไว้ ๓ วัน

-ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธปฏิมาปรานประจำพระอุโบสถสร้างใหม่ ของวัดสัมพันธวงศ์, พระพุทธรูปบูชาจำลองหน้าตัก ๕ นิ้ว ๙ นิ้ว
และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระเกศพระพุทธปฏิมาประธาน โดยกราบทูลอาราธนา เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเป็นประธานประกอบพิธี
กับได้ทูลเชิญพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ ยุคล เป็นประธานอำนวยการจัดงาน และทูลเชิญ พลตรี
พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ องค์อุปถัมภ์ของวัด เป็นประธานที่ปรึกษา
ณ พระอุโบสถวัดสัมพันธวงศ์ (วัดเกาะ) กรุงเทพมหานครวันที่ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๑๕๑๗

กำหนดมหาพุทธาภิเษกเฉพาะวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๑๗
-มีพิธีในวันจันทร์ที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๑๗ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบ พิธีจุดเทียนชัยมหาพุทธาภิเษก เวลา ๒๐.๓๖ นาฬิกา มีพระอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณ
จากภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวม ๖๐ รูป มานั่งปรกบริกรรมภาวนาปลุกเสกตลอดคืน มีดังนี้

๑.หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี (ชรามาก จะแผ่พลังเมตตาจิตมาในวันพิธี)
๒.หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ (ชรามาก จะแผ่นพลังเมตตาจิตมาให้ในวันพิธี)
๓.พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโต วัดสิริสาลวัน อุดรธานี
๔.พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ วัดนิโครธาราม อุดรธานี
๕.พระอาจารย์บุญ ชินวโส วัดศรีสว่างแดนดิน สกลนคร
๖.พระอาจารย์จันทร์ เขมปปตโต วัดจันทาราม หนองคาย
๗.พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร
๘.พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ วัดภูทอก หนองคาย
๙.พระอาจารย์ลี ฐิตธมโม วัดศรีชมพู สกลนคร
๑๐.พระอาจารย์แว่น ธนปาโล วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
๑๑.พระอาจารย์อุ่น กลยาณธมโม วัดป่าบ้านโคก สกลนคร
๑๒.พระอาจารย์สุภาพ ธมมปญโญ วัดทุ่งสว่าง สกลนคร
๑๓.พระอาจารย์คล้าย ทานรโต วัดสุจินต์ประชาราม สกลนคร
๑๔.พระอาจารย์เตรียม ธมมธโร วัดสามัคคีธรรม สกลนคร
๑๕.พระอาจารย์เคน เขมาสโย วัดป่าบ้านหนองหว้า สกลนคร
๑๖.พระอาจารย์บุญมี ฐิตปุญโญ วัดประชานิยม สกลนคร
๑๗.พระอาจารย์ประสาร ปญญาพโล วัดคามวาสี สกลนคร
๑๘.พระอาจารย์บัว วัดป่าบ้านเสาเส้า อุดรธานี
๑๙.พระอาจารย์ปั่น ญาณวโร วัดพุฒาราม สกลนคร
๒๐.พระอาจารย์สมัย ทีฆายุโก วัดโนนแสงทอง สกลนคร
๒๑.พระอาจารย์เกิ่ง วิทิโต วัดสามัคคีบำเพ็ญผล สกลนคร
๒๒.พระสังวรวิมลเถร (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
๒๓.พระวิบูลเมธาจารย์ (หลวงพ่อเก็บ) วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
๒๔.พระครูสุตาธิการี (หลวงพ่อทองอยู่) วัดหนองพะอง สมุทรสาคร
๒๕.พระครูวิจารณ์สมถกิจ (จรัญ เขมจารี) วัดประชารังสรรค์ ศรีสะเกษ
๒๖.พระครูพิเนตสมณกิจ วัดประชารังสฤษฎ์ ศรีสะเกษ
๒๗.พระครูพิพิธพัชรศาสน์ (หลวงพ่อจ้วน) วัดเขาลูกช้าง เพชรบุรี
๒๘.พระครูพิทักษ์วิหารกิจ (หลวงพ่อสา) วัดราชนัดดา กรุงเทพฯ
๒๙.พระครูญาณจักษ์(ปรมาจารย์ผ่อง จินดา) วัดจักรวรรดิ กรุงเทพฯ
๓๐.พระศีลขันธโสภณ (หลวงพ่อสนิท) วัดศีลขันธาราม อ่างทอง
๓๑.พระโพธิสังวรเถร (หลวงพ่อฑูรย์) วัดโพธินิมิต กรุงเทพฯ
๓๒.พระอุดมสารโสภณ (ผาสุก) วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ
๓๓.พระญาณโพธิ (หลวงพ่อเข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
๓๔.พระครูวรพรตศีลขันธ์ (หลวงพ่อแฟ้ม) วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี
๓๕.พระสิรินันทมุนี (สนั่น) วัดพิตรพิมุข กรุงเทพฯ
๓๖.หลวงปู่ฟัก วัดวังไทรติ่ง ประจวบคีรีขันธ์
๓๗.พระครูประจักษ์ตันตยาคม (เฉลา) วัดคีรีภาวนาราม ระยอง
๓๘.พระอาจารย์พวง สุวีโร วัดป่าบ้านปูลู อุดรธานี
๓๙.พระอาจารย์แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร
๔๐.พระอาจารย์ศรีนวล สิริปญโญ วัดศรีไตรรัตนนิมิต อุดรธานี
๔๑.พระอาจารย์บุญมี วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี
๔๒.พระอาจารย์หนู สุจิตโต วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
๔๓.พระครูสังฆรักษ์ (หลวงพ่อหิน) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
๔๔.พระปัญญาพิศาลเถร (สงวน) วัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
๔๕.พระธรรมภาณโศภน (สวัสดิ์) วัดปลดสัตว์ อ่างทอง
๔๖.พระพ่อสาม อภิญจโน วัดไตรวิเวการาม สุรินทร์
๔๘.พระสุทธิสารโสภณ(โสภณ) วัดศรีโพนแท่น เลย
๔๙.พระอาจารย์เปลี่ยน วัดบ้านปง เชียงใหม่
๕๐.พระชินวงศาจารย์(พุธ) วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา
๕๑.หลวงพ่อบุญ วัดบ้านนา ระยอง
๕๒.หลวงพ่อคร่ำ วัดวังหน้า ระยอง
๕๓.พระครูวิจิตรธรรมภาณี(สิงห์) วัดหนองบัว อุบลฯ
๕๔.พระอาจารย์เมือง พลวฑฺโฒ วัดป่ามัชฌิมวาส กาฬสินธุ์

เหรียญพระแก้วมรกต (มณีรัตนะ) ชนิดทองคำจำนวน ๘๔ เหรียญจัดเป็นชุดมีทองคำ เงิน นวะ ทองแดง ๑,๒๐๐ บาท
-ชนิดเหรียญเงิน ๑๐๐ บาท
-ชนิดนวโลหะ ๕๐ บาท
-ชนิดทองแดงชุบทอง ๑๐ บาท

รับประกันพระแท้ ๑๐๐ % รับประกันความพอใจภายใน ๓ วันหลังจากที่ได้รับพระ
หากพระไม่แท้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน รับประกันพระแท้ตลอดชีพ ( พระต้องอยู่ในสภาพเดิมทุกกรณี )
* รับประกันตามกฎ web-pra *

สนใจสอบถาม
0865769773 Line ID : 139144
* สนใจพระรายการอื่นๆ ในร้าน "สมควรเชิญพระเครื่อง"ได้ที่ http://www.web-pra.com/Shop/lias2517
กำหลังโหลด Comments
Top