ร้านค้าพระเครื่อง ยอดนิยมสูงสุด

ร้านค้าพระเครื่อง ยอดนิยมสูงสุด

ร้านค้าพระเครื่อง ยอดนิยมสูงสุด อันดับที่ 1 ถึง 100

1
นิว พระเครื่อง
ชื่อร้านค้า: นิว พระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 45963
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 4694369
จ.พระเครื่อง: 2603
2
ศิลป์เจริญพร
ชื่อร้านค้า: ศิลป์เจริญพร
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 63089
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 3861186
จ.พระเครื่อง: 9020
3
wison
ชื่อร้านค้า: wison
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 2106
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 3283049
จ.พระเครื่อง: 30
4
จามเทวี52
ชื่อร้านค้า: จามเทวี52
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 18413
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 2491687
จ.พระเครื่อง: 750
5
จามเทวี53
ชื่อร้านค้า: จามเทวี53
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 17376
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 2397234
จ.พระเครื่อง: 609
6
พ่อพัตเตอร์
ชื่อร้านค้า: พ่อพัตเตอร์
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 6877
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 2230279
จ.พระเครื่อง: 249
7
ภูพระ
ชื่อร้านค้า: ภูพระ
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 321
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 1775917
จ.พระเครื่อง: 0
8
โพธิ์ทอง
ชื่อร้านค้า: โพธิ์ทอง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 13208
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 1406011
จ.พระเครื่อง: 1011
9
อิฐ สงขลา
ชื่อร้านค้า: อิฐ สงขลา
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 17390
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 1332452
จ.พระเครื่อง: 1789
10
ศีตะปันย์
ชื่อร้านค้า: ศีตะปันย์
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 611
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 1327265
จ.พระเครื่อง: 0
11
พระเครื่องสองพี่น้องออนไลน์
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 899
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 1175480
จ.พระเครื่อง: 0
12
ชมรมพระเครื่องวรพรทองดีเลิศ
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 9566
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 1160189
จ.พระเครื่อง: 1498
13
เว็บพระแท้2
ชื่อร้านค้า: เว็บพระแท้2
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 5335
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 1152636
จ.พระเครื่อง: 568
14
มงคลดี
ชื่อร้านค้า: มงคลดี
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 3821
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 1141427
จ.พระเครื่อง: 1120
15
ภาณุภัณฑ์ พระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 8061
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 1041353
จ.พระเครื่อง: 3262
16
โจ๊ก_เมืองกาญจน์ 2
ชื่อร้านค้า: โจ๊ก_เมืองกาญจน์ 2
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 164
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 993461
จ.พระเครื่อง: 0
17
บ้านพุทธคุณ
ชื่อร้านค้า: บ้านพุทธคุณ
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 4497
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 963660
จ.พระเครื่อง: 1751
18
ม.พันฤทธิ์
ชื่อร้านค้า: ม.พันฤทธิ์
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 6371
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 946534
จ.พระเครื่อง: 1500
19
อัปสรา อมิวเลท
ชื่อร้านค้า: อัปสรา อมิวเลท
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 11506
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 936705
จ.พระเครื่อง: 3151
20
บูชาครู
ชื่อร้านค้า: บูชาครู
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 7321
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 932364
จ.พระเครื่อง: 426
21
เว็บพระแท้1
ชื่อร้านค้า: เว็บพระแท้1
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 4834
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 930062
จ.พระเครื่อง: 727
22
บ้านพระดี
ชื่อร้านค้า: บ้านพระดี
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 567
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 899506
จ.พระเครื่อง: 23
23
กาญจนสินธุ์ ชมรมพระเครื่อง พระบูชา (พระยอดนิยม)
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 349
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 881153
จ.พระเครื่อง: 0
24
จ่าจีระสิทธิ์
ชื่อร้านค้า: จ่าจีระสิทธิ์
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 17659
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 846807
จ.พระเครื่อง: 2912
25
ร้านบุญโต
ชื่อร้านค้า: ร้านบุญโต
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 12582
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 844133
จ.พระเครื่อง: 1477
26
เศรษฐีธรรม
ชื่อร้านค้า: เศรษฐีธรรม
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 1378
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 838581
จ.พระเครื่อง: 30
27
คณาจารย์พระเครื่อง 1
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 2443
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 780789
จ.พระเครื่อง: 361
28
รุ่งเศรษฐีพระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 637
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 773259
จ.พระเครื่อง: 30
29
พรพระฉิมพลี
ชื่อร้านค้า: พรพระฉิมพลี
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 3492
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 739614
จ.พระเครื่อง: 436
30
ตลับเงินตลับทอง
ชื่อร้านค้า: ตลับเงินตลับทอง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 6065
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 730884
จ.พระเครื่อง: 505
31
ศิลาแลง
ชื่อร้านค้า: ศิลาแลง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 1693
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 727445
จ.พระเครื่อง: 297
32
คเณศรประทานพร
ชื่อร้านค้า: คเณศรประทานพร
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 1929
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 712470
จ.พระเครื่อง: 276
33
นรงค์มงคล
ชื่อร้านค้า: นรงค์มงคล
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 156
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 710012
จ.พระเครื่อง: 0
34
jorawis
ชื่อร้านค้า: jorawis
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 5204
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 705036
จ.พระเครื่อง: 332
35
กษาปณ์พระเครื่อง
ชื่อร้านค้า: กษาปณ์พระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 173
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 686735
จ.พระเครื่อง: 30
36
จุ้ย วุฒากาศ
ชื่อร้านค้า: จุ้ย วุฒากาศ
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 266
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 672158
จ.พระเครื่อง: 29
37
พรนภัทร
ชื่อร้านค้า: พรนภัทร
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 683
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 637080
จ.พระเครื่อง: 30
38
ไตรลักษณ์พระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 807
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 636702
จ.พระเครื่อง: 0
39
สกุลจันทร์
ชื่อร้านค้า: สกุลจันทร์
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 6621
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 635379
จ.พระเครื่อง: 1120
40
ไววิทย์ถิ่นหลวงปู่หมุน
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 1182
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 630364
จ.พระเครื่อง: 24
41
โจ้ พระราม4
ชื่อร้านค้า: โจ้ พระราม4
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 2492
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 628128
จ.พระเครื่อง: 363
42
dd-team2005
ชื่อร้านค้า: dd-team2005
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 4735
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 625963
จ.พระเครื่อง: 1301
43
ส.พระเครื่อง
ชื่อร้านค้า: ส.พระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 1334
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 619553
จ.พระเครื่อง: 135
44
ท่าบ่อพระเครื่อง
ชื่อร้านค้า: ท่าบ่อพระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 332
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 615136
จ.พระเครื่อง: 30
45
พระบ้าน-รามอินทรา
ชื่อร้านค้า: พระบ้าน-รามอินทรา
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 391
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 611584
จ.พระเครื่อง: 9
46
ศิลป์ส่องพระ
ชื่อร้านค้า: ศิลป์ส่องพระ
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 5623
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 609379
จ.พระเครื่อง: 228
47
เกื้อสกุล
ชื่อร้านค้า: เกื้อสกุล
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 148
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 605363
จ.พระเครื่อง: 0
48
เว็บพระแท้4
ชื่อร้านค้า: เว็บพระแท้4
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 2617
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 604504
จ.พระเครื่อง: 561
49
พุทธาคุณคุ้มเกล้า
ชื่อร้านค้า: พุทธาคุณคุ้มเกล้า
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 329
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 588819
จ.พระเครื่อง: 30
50
ตี๋ สะพานเหลือง
ชื่อร้านค้า: ตี๋ สะพานเหลือง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 4211
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 588010
จ.พระเครื่อง: 88
51
ต้นอุบลพระเครื่อง
ชื่อร้านค้า: ต้นอุบลพระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 333
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 585193
จ.พระเครื่อง: 30
52
ล้านมาแชร์
ชื่อร้านค้า: ล้านมาแชร์
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 6807
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 534278
จ.พระเครื่อง: 1261
53
สายัณห์พระเครื่อง
ชื่อร้านค้า: สายัณห์พระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 69
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 528002
จ.พระเครื่อง: 0
54
noopan โรจนพัฒน์
ชื่อร้านค้า: noopan โรจนพัฒน์
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 465
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 527377
จ.พระเครื่อง: 30
55
สุริยันจันทรภานุ
ชื่อร้านค้า: สุริยันจันทรภานุ
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 406
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 526975
จ.พระเครื่อง: 19
56
โช ฉัตรแก้ว
ชื่อร้านค้า: โช ฉัตรแก้ว
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 546
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 522079
จ.พระเครื่อง: 30
57
บัณฑิตย์พระเครื่อง โคราช
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 3378
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 517280
จ.พระเครื่อง: 3309
58
กรุงศรี888
ชื่อร้านค้า: กรุงศรี888
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 3641
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 513562
จ.พระเครื่อง: 446
59
ไททั้น พระเครื่อง
ชื่อร้านค้า: ไททั้น พระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 832
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 511494
จ.พระเครื่อง: 30
60
Tum-Bangple
ชื่อร้านค้า: Tum-Bangple
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 5321
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 501642
จ.พระเครื่อง: 2000
61
ธนาภา
ชื่อร้านค้า: ธนาภา
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 5543
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 497589
จ.พระเครื่อง: 295
62
พลังศรัทธา
ชื่อร้านค้า: พลังศรัทธา
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 3154
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 487432
จ.พระเครื่อง: 801
63
พุทธ สุวรรณภูมิ
ชื่อร้านค้า: พุทธ สุวรรณภูมิ
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 1584
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 486050
จ.พระเครื่อง: 30
64
วิสุทธิศาสตร์(ต่อ ถนนตก)พระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 3538
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 485355
จ.พระเครื่อง: 329
65
ธรรมบงกช
ชื่อร้านค้า: ธรรมบงกช
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 284
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 475747
จ.พระเครื่อง: 30
66
สมบัติเตี่ย
ชื่อร้านค้า: สมบัติเตี่ย
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 894
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 467358
จ.พระเครื่อง: 195
67
อีสานเหนือ 1
ชื่อร้านค้า: อีสานเหนือ 1
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 251
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 465499
จ.พระเครื่อง: 30
68
คนเมืองนนท์
ชื่อร้านค้า: คนเมืองนนท์
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 595
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 465228
จ.พระเครื่อง: 30
69
terasak99
ชื่อร้านค้า: terasak99
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 11300
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 464714
จ.พระเครื่อง: 2055
70
โต้งบุรีรัมย์
ชื่อร้านค้า: โต้งบุรีรัมย์
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 223
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 463916
จ.พระเครื่อง: 0
71
พระบ้าน samsilom
ชื่อร้านค้า: พระบ้าน samsilom
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 7996
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 456379
จ.พระเครื่อง: 743
72
สายกลาง
ชื่อร้านค้า: สายกลาง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 274
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 455660
จ.พระเครื่อง: 21
73
Rockie
ชื่อร้านค้า: Rockie
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 558
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 454970
จ.พระเครื่อง: 250
74
บารมีปู่สี
ชื่อร้านค้า: บารมีปู่สี
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 2762
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 454121
จ.พระเครื่อง: 1181
75
905สมบัติผลัดกันชม
ชื่อร้านค้า: 905สมบัติผลัดกันชม
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 4878
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 453139
จ.พระเครื่อง: 1381
76
ART-no-WAR
ชื่อร้านค้า: ART-no-WAR
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 263
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 448224
จ.พระเครื่อง: 0
77
วิวัฒน์พระเครื่อง
ชื่อร้านค้า: วิวัฒน์พระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 836
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 442812
จ.พระเครื่อง: 32
78
พรมงคล
ชื่อร้านค้า: พรมงคล
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 322
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 441600
จ.พระเครื่อง: 0
79
จิณณวัตร
ชื่อร้านค้า: จิณณวัตร
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 3447
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 440900
จ.พระเครื่อง: 4000
80
หนึ่งเพื่อนเพชร
ชื่อร้านค้า: หนึ่งเพื่อนเพชร
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 395
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 440488
จ.พระเครื่อง: 30
81
ประกาศิต
ชื่อร้านค้า: ประกาศิต
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 533
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 439196
จ.พระเครื่อง: 0
82
yaliver
ชื่อร้านค้า: yaliver
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 317
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 434730
จ.พระเครื่อง: 0
83
พระชาวไทย
ชื่อร้านค้า: พระชาวไทย
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 143
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 431102
จ.พระเครื่อง: 14
84
PornNapPan Amulet Shop
ชื่อร้านค้า: PornNapPan Amulet Shop
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 287
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 431048
จ.พระเครื่อง: 0
85
บางกอก
ชื่อร้านค้า: บางกอก
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 532
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 424272
จ.พระเครื่อง: 242
86
โอเคพระเครื่อง
ชื่อร้านค้า: โอเคพระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 273
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 423395
จ.พระเครื่อง: 30
87
โชคเจริญผล
ชื่อร้านค้า: โชคเจริญผล
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 892
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 421413
จ.พระเครื่อง: 249
88
ร้านอินทิรา
ชื่อร้านค้า: ร้านอินทิรา
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 2226
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 420816
จ.พระเครื่อง: 749
89
พบสุขพระเครื่อง
ชื่อร้านค้า: พบสุขพระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 4430
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 417574
จ.พระเครื่อง: 105
90
พลังเวทย์
ชื่อร้านค้า: พลังเวทย์
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 3441
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 411222
จ.พระเครื่อง: 427
91
ทรัพย์มงคลพระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 202
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 407188
จ.พระเครื่อง: 30
92
หนองประจักษ์พระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 1786
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 398247
จ.พระเครื่อง: 108
93
แบงค์พระเครื่อง
ชื่อร้านค้า: แบงค์พระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 213
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 397786
จ.พระเครื่อง: 29
94
ไม้ ธาตุพนม
ชื่อร้านค้า: ไม้ ธาตุพนม
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 1460
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 395957
จ.พระเครื่อง: 170
95
พุทธานุภาพ
ชื่อร้านค้า: พุทธานุภาพ
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 109
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 394941
จ.พระเครื่อง: 0
96
โคราชพระเครื่อง
ชื่อร้านค้า: โคราชพระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 219
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 391193
จ.พระเครื่อง: 30
97
โอ๋วาริน
ชื่อร้านค้า: โอ๋วาริน
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 107
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 386957
จ.พระเครื่อง: 0
98
พระแท้24
ชื่อร้านค้า: พระแท้24
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 1188
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 383352
จ.พระเครื่อง: 24
99
ณัฐธนัน พระเครื่อง
ชื่อร้านค้า: ณัฐธนัน พระเครื่อง
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 1140
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 371644
จ.พระเครื่อง: 444
100
พิบูลย์ลาภ
ชื่อร้านค้า: พิบูลย์ลาภ
จ.ผู้ชมเดือนนี้: 2268
จ.ผู้ชมทั้งหมด: 363122
จ.พระเครื่อง: 479
Top