ร้านค้าพระเครื่อง ออนไลน์ - เศรษฐีธรรม - 1
สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ = การให้ธรรมให้ความรู้เป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
หมวดพระเครื่อง :
Top