ทำเนียบรุ่น พระกรุไม่มาตรฐาน - ข้อมูลกลุ่มนี้ ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจอีกครั้ง

พระกรุไม่มาตรฐาน

ทำเนียบรุ่น ข้อมูลกลุ่มนี้ ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจอีกครั้ง


ข้อมูลในทำเนียบกลุ่มนี้ "พระกรุไม่มาตรฐาน" ถือว่าเป็นพระที่ยังหาข้อสรุปตรงกันไม่ได้ของนักสะสม
มีข้อโต้แย้งระหว่างนักสะสมด้วยกันเองออกเป็นสองทาง


ดังนั้นจึงเกิดนักสะสมออกเป็น 2 กลุ่ม บางกลุ่มเลือกสะสม บางกลุ่มไม่สะสม ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและข้อมูลของแต่ละท่าน

พระที่อยู่ในกลุ่มนี้ ท่านใดสนใจ ให้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติม

( ทาง www.web-pra.com ขออนุญาตห้ามนำลงทำธุรกรรมในเว็บไซต์จนกว่าจะได้ข้อสรุปตรงกัน )


กรุโรงทอ   กรุโรงทอ
-
24 ต.ค. 2555
1474
Top