ประวัติวัด วัดสถิตคีรีรมย์ หรือ วัดเขาราหู - ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดสถิตคีรีรมย์ หรือ วัดเขาราหู

ประวัติวัด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Top