ทำเนียบรุ่น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส - ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑)

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ทำเนียบรุ่น ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑)

ทำเนียบรุ่น - สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
-ไม่มีข้อมูลการจัดสร้างวัตถุมงคล

ไม่มีข้อมูล
Top