ปี 2552 พระยอดธงเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อตัด ปวโร - ทำเนียบรุ่น

หลวงพ่อตัด ปวโร

ปี 2552 พระยอดธงเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อตัด ปวโร

ปี 2552 พระยอดธงเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อตัด ปวโร (ขี้นกเขาเปล้า)
นำฤกษ์
ปี 2552 พระยอดธงเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อตัด ปวโร (ขี้นกเขาเปล้า)
นำฤกษ์
ปี 2552 พระยอดธงเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อตัด ปวโร (ขี้นกเขาเปล้า)
(ไม่มีคำบรรยาย)
ปี 2552 พระยอดธงเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อตัด ปวโร (ขี้นกเขาเปล้า)
(ไม่มีคำบรรยาย)
ปี 2552 พระยอดธงเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อตัด ปวโร (ชุดกรรมการ)
(ไม่มีคำบรรยาย)
ปี 2552 พระยอดธงเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อตัด ปวโร (ชุดกรรมการ)
(ไม่มีคำบรรยาย)
ปี 2552 พระยอดธงเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อตัด ปวโร (ชุดกรรมการ)
(ไม่มีคำบรรยาย)
ปี 2552 พระยอดธงเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อตัด ปวโร (เนื้อสตางค์)
(ไม่มีคำบรรยาย)
ปี 2552 พระยอดธงเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อตัด ปวโร (เนื้อสตางค์)
(ไม่มีคำบรรยาย)
ชื่อพระเครื่อง ปี 2552 พระยอดธงเลื่อนสมณศักดิ์ หลวงพ่อตัด ปวโร
อายุพระเครื่อง 0 ปี
หมวดพระ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ พระรูปเหมือนลอยองค์
สถานะ
จำนวนคนชม 2817
เข้าทำเนียบตั้งแต่วันที่ พฤ. - 28 เม.ย. 2554 - 13:42.01
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ ส. - 31 ธ.ค. 2554 - 23:15.21
Facebook
รายละเอียด
รายการจัดสร้าง

พระยอดธงที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ พระพุทธวิริยากร ( หลวงพ่อตัด ปวโร )

(1)ชุดกรรมการ ๑ ชุด ๕ องค์ สร้างตามจำนวน ๒๒ ชุด

รันหมายเลข ๑ - ๑๒ และ ๑๔ - ๒๓ ตอกเว้นหมายเลข ๑๓

1.พระยอดธงเนื้อทองคำ 1 องค์

2.พระยอดธงเนื้อเงิน 1 องค์

3.พระยอดธงเนื้อนวะ 1 องค์

4.พระยอดธงเนื้อขี้นกเขาเปล้า 1 องค์

5.พระยอดธงเนื้อสตางค์ 1 องค์

รวม 5 องค์ ตอกโค๊ดรันหมายเลขทุกองค์ทุกเนื้อครับ


(2)พระยอดธง ชุดกรรมการ ๑ ชุด ๕ องค์ สร้างจำนวน

1.พระยอดธงเนื้อเงิน 1 องค์

2.พระยอดธงเนื้อนวะ 2 องค์

3.พระยอดะงเนื้อสตางค์ 1 องค์

4.พระยอดธงเนื้อขี้นกเขาเปล้า 1 องค์

รายการจองพระยอดธงที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์ พระพุทธวิริยากร ( หลวงพ่อตัด ปวโร )


(3).เนื้อเงิน สร้างจำนวน ๒๙๙ องค์

(4).เนื้อนวะโลหะ สร้างจำนวน ๘๗๘ องค์


(5).เนื้อขี้นกเขาเปล้า สร้างจำนวน ๒,๕๕๒ องค์


(6)แบบช่อพระยอดธงเนื้อขี้นกเขาเปล้า สร้างจำนวน ๓๒ ช่อ


(7)เนื้อสตางค์ สร้างจำนวน ๒,๐๐๐ องค์

หล่อนำฤกษ์ในพิธี ( บูชาในวันพิธี ตอกโค๊ด ฤ และโค๊ดพัดยศ เมื่อตอกองค์นำฤกษ์ทั้งหมดก็เจียรทิ้งในวันเดียวกัน )

1.เนื้อนวะนำฤกษ์ สร้างประมาณ ๓๐๐ องค์

2.เนื้อขี้นกเขาเปล้านำฤกษ์ สร้างประมาณ ๒๐๐ องค์

3.ช่อนำฤกษ์ สร้างจำนวน ๔ ช่อ

( สำรองข้อมูล )
Top