ประวัติวัด หลวงพ่อตัด ปวโร - ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

หลวงพ่อตัด ปวโร

ประวัติวัด ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประวัติวัดชายนา

วัดชายนา


     วัดชายนา ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ หมู่ ๒ ต.บ้านในดง  อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๘๐ ตารางวาสังกัดวัดธรรมยุติกนิกาย
ทิศตะวันออกติดกับ สถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบล
ทิศตะวันตกติดกับ  ที่ดินของนายเอื่อม  พูลสวัสดิ์
ทิศเหนือซึ่งเป็นด้านทางเข้าติดกับ ถนนลาดยางสายเพชรเกษม- หนองจอก
ทิศใต้ติดกับที่ดินของนาย ปัญญา ขวัญเมือง
เริ่มบุกเบิกก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕
วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙
ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓
ผูกพันธสีมา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
พื้นที่ก่อตั้ง วัดชายนา นี้แต่เดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่าและเป็นป่าช้าเก่าของหมู่บ้านในดง  ได้รับการบุกเบิกหักร้างถางพง โดยหลวงพ่อตัด ปวโร  พร้อมด้วยชาวบ้าน  ต.บ้านในดง และญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕  พื้นที่แปลงนี้อยู่ในความดูแลของอดีตกำนัน คำ ทองทา   ถวายไว้เพื่อให้สร้างวัด

Top