ประวัติวัด หลวงพ่อทวด วัดประสาทบุญญาวาส - เลที่ 36 ถนนดาวข่าง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ

หลวงพ่อทวด วัดประสาทบุญญาวาส

ประวัติวัด เลที่ 36 ถนนดาวข่าง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ

Top