Feedback ทั้งหมด ของ ss2522 - 1

Feedback ทั้งหมด ของ ss2522

Feedback คำติชม ต่างๆ (หน้าที่ 1)

คะแนน Feedback : 904 (100%) คะแนน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 19 หน้า (904)
ไปหน้าที่ :
904)
ผู้ตั้งประมูล #10876326
ศ. - 12 ต.ค. 2561 - 09:24.46
ยอดเยี่ยมครับ ส่งแล้ว RP266688824TH ขอบคุณครับ
903)
ผู้ตั้งประมูล #10876325
ศ. - 12 ต.ค. 2561 - 09:24.27
ยอดเยี่ยมครับ ส่งแล้ว RP266688824TH ขอบคุณครับ
ผู้ตั้งประมูล #10842636
อ. - 09 ต.ค. 2561 - 14:15.25
ยอดเยี่ยมครับ โอนเงินไวจริง ยกนิ้วให้เลยครับ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆ อีกนะครับ ขอบคุณครับ
***หลังจากการให้ฟิดแบ๊คนี้ หากของได้รับช้าผิดปกติ หรือไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาเพื่อติดตามให้นะครับ***
ผู้ตั้งประมูล #10842637
อ. - 09 ต.ค. 2561 - 14:15.14
ยอดเยี่ยมครับ โอนเงินไวจริง ยกนิ้วให้เลยครับ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆ อีกนะครับ ขอบคุณครับ
***หลังจากการให้ฟิดแบ๊คนี้ หากของได้รับช้าผิดปกติ หรือไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาเพื่อติดตามให้นะครับ***
ผู้ตั้งประมูล #10800518
อ. - 09 ต.ค. 2561 - 13:53.03
ยอดเยี่ยมครับ โอนเงินไวจริง ยกนิ้วให้เลยครับ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆ อีกนะครับ ขอบคุณครับ
***หลังจากการให้ฟิดแบ๊คนี้ หากของได้รับช้าผิดปกติ หรือไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาเพื่อติดตามให้นะครับ***
ผู้ตั้งประมูล #10800515
อ. - 09 ต.ค. 2561 - 13:52.44
ยอดเยี่ยมครับ โอนเงินไวจริง ยกนิ้วให้เลยครับ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆ อีกนะครับ ขอบคุณครับ
***หลังจากการให้ฟิดแบ๊คนี้ หากของได้รับช้าผิดปกติ หรือไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาเพื่อติดตามให้นะครับ***
ผู้ตั้งประมูล #10800528
อ. - 09 ต.ค. 2561 - 13:52.26
ยอดเยี่ยมครับ โอนเงินไวจริง ยกนิ้วให้เลยครับ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆ อีกนะครับ ขอบคุณครับ
***หลังจากการให้ฟิดแบ๊คนี้ หากของได้รับช้าผิดปกติ หรือไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาเพื่อติดตามให้นะครับ***
ผู้ตั้งประมูล #10800527
อ. - 09 ต.ค. 2561 - 13:52.04
ยอดเยี่ยมครับ โอนเงินไวจริง ยกนิ้วให้เลยครับ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆ อีกนะครับ ขอบคุณครับ
***หลังจากการให้ฟิดแบ๊คนี้ หากของได้รับช้าผิดปกติ หรือไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาเพื่อติดตามให้นะครับ***
ผู้ตั้งประมูล #10800524
อ. - 09 ต.ค. 2561 - 13:51.41
ยอดเยี่ยมครับ โอนเงินไวจริง ยกนิ้วให้เลยครับ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆ อีกนะครับ ขอบคุณครับ
***หลังจากการให้ฟิดแบ๊คนี้ หากของได้รับช้าผิดปกติ หรือไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาเพื่อติดตามให้นะครับ***
ผู้ตั้งประมูล #10800523
อ. - 09 ต.ค. 2561 - 13:51.19
ยอดเยี่ยมครับ โอนเงินไวจริง ยกนิ้วให้เลยครับ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆ อีกนะครับ ขอบคุณครับ
***หลังจากการให้ฟิดแบ๊คนี้ หากของได้รับช้าผิดปกติ หรือไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาเพื่อติดตามให้นะครับ***
ผู้ตั้งประมูล #10800512
อ. - 09 ต.ค. 2561 - 13:50.54
ยอดเยี่ยมครับ โอนเงินไวจริง ยกนิ้วให้เลยครับ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆ อีกนะครับ ขอบคุณครับ
***หลังจากการให้ฟิดแบ๊คนี้ หากของได้รับช้าผิดปกติ หรือไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาเพื่อติดตามให้นะครับ***
ผู้ตั้งประมูล #10794224
อ. - 18 ก.ย. 2561 - 22:36.28
ยอดเยี่ยมครับ โอนเงินไวจริง ยกนิ้วให้เลยครับ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆ อีกนะครับ ขอบคุณครับ
***หลังจากการให้ฟิดแบ๊คนี้ หากของได้รับช้าผิดปกติ หรือไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาเพื่อติดตามให้นะครับ***
ผู้ตั้งประมูล #10794223
อ. - 18 ก.ย. 2561 - 22:36.09
ยอดเยี่ยมครับ โอนเงินไวจริง ยกนิ้วให้เลยครับ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆ อีกนะครับ ขอบคุณครับ
***หลังจากการให้ฟิดแบ๊คนี้ หากของได้รับช้าผิดปกติ หรือไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาเพื่อติดตามให้นะครับ***
ผู้ตั้งประมูล #10794269
อ. - 18 ก.ย. 2561 - 22:35.42
ยอดเยี่ยมครับ โอนเงินไวจริง ยกนิ้วให้เลยครับ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆ อีกนะครับ ขอบคุณครับ
***หลังจากการให้ฟิดแบ๊คนี้ หากของได้รับช้าผิดปกติ หรือไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาเพื่อติดตามให้นะครับ***
ผู้ตั้งประมูล #10794266
อ. - 18 ก.ย. 2561 - 22:35.26
ยอดเยี่ยมครับ โอนเงินไวจริง ยกนิ้วให้เลยครับ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆ อีกนะครับ ขอบคุณครับ
***หลังจากการให้ฟิดแบ๊คนี้ หากของได้รับช้าผิดปกติ หรือไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาเพื่อติดตามให้นะครับ***
ผู้ตั้งประมูล #10794265
อ. - 18 ก.ย. 2561 - 22:35.06
ยอดเยี่ยมครับ โอนเงินไวจริง ยกนิ้วให้เลยครับ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆ อีกนะครับ ขอบคุณครับ
***หลังจากการให้ฟิดแบ๊คนี้ หากของได้รับช้าผิดปกติ หรือไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาเพื่อติดตามให้นะครับ***
ผู้ตั้งประมูล #10794262
อ. - 18 ก.ย. 2561 - 22:34.48
ยอดเยี่ยมครับ โอนเงินไวจริง ยกนิ้วให้เลยครับ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆ อีกนะครับ ขอบคุณครับ
***หลังจากการให้ฟิดแบ๊คนี้ หากของได้รับช้าผิดปกติ หรือไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาเพื่อติดตามให้นะครับ***
ผู้ตั้งประมูล #10794261
อ. - 18 ก.ย. 2561 - 22:34.24
ยอดเยี่ยมครับ โอนเงินไวจริง ยกนิ้วให้เลยครับ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆ อีกนะครับ ขอบคุณครับ
***หลังจากการให้ฟิดแบ๊คนี้ หากของได้รับช้าผิดปกติ หรือไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาเพื่อติดตามให้นะครับ***
ผู้ตั้งประมูล #10794220
อ. - 18 ก.ย. 2561 - 22:33.56
ยอดเยี่ยมครับ โอนเงินไวจริง ยกนิ้วให้เลยครับ ขอเชิญร่วมประมูลรายการอื่นๆ อีกนะครับ ขอบคุณครับ
***หลังจากการให้ฟิดแบ๊คนี้ หากของได้รับช้าผิดปกติ หรือไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาเพื่อติดตามให้นะครับ***
885)
ผู้ตั้งประมูล #10712320
ส. - 15 ก.ย. 2561 - 08:34.19
ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับ ปิดแล้วโอนทันที เครดิตดี การันตีให้เลยครับ
หมายเลขจัดส่งครับ ED540669667TH ... ขอบคุณครับ
884)
ผู้ตั้งประมูล #10709056
ส. - 15 ก.ย. 2561 - 08:34.03
ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับ ปิดแล้วโอนทันที เครดิตดี การันตีให้เลยครับ
หมายเลขจัดส่งครับ ED540669667TH ... ขอบคุณครับ
ผู้ตั้งประมูล #10741167
ศ. - 07 ก.ย. 2561 - 16:24.30
โอนเงินเร็ว เครดิตเยี่ยม เชื่อถือได้ การันตีให้ครับ
rb693234188th
882)
ผู้ตั้งประมูล #10688034
อ. - 04 ก.ย. 2561 - 09:44.24
เยี่ยม ส่งให้แล้วครับ rp236463592th
881)
ผู้ตั้งประมูล #10688038
อ. - 04 ก.ย. 2561 - 09:44.15
เยี่ยม ส่งให้แล้วครับ rp236463592th
ผู้ตั้งประมูล #10612515
พฤ. - 16 ส.ค. 2561 - 10:43.26
โอนเงินเร็ว เครดิตเยี่ยม เชื่อถือได้ การันตีให้ครับ
ผู้ตั้งประมูล #10638289
พฤ. - 16 ส.ค. 2561 - 10:43.12
โอนเงินเร็ว เครดิตเยี่ยม เชื่อถือได้ การันตีให้ครับ
ผู้ตั้งประมูล #10630741
พฤ. - 16 ส.ค. 2561 - 10:42.57
โอนเงินเร็ว เครดิตเยี่ยม เชื่อถือได้ การันตีให้ครับ
rb693186258th
877)
ผู้ตั้งประมูล #10621267
จ. - 06 ส.ค. 2561 - 13:05.00
โอนไว เครดิตยอดเยี่ยม สมาชิกคุณภาพของเว็บครับ EV578303039TH ขอบคุณมากครับ
876)
ผู้ตั้งประมูล #10620531
จ. - 06 ส.ค. 2561 - 13:04.46
โอนไว เครดิตยอดเยี่ยม สมาชิกคุณภาพของเว็บครับ EV578303039TH ขอบคุณมากครับ
875)
ผู้ตั้งประมูล #10570354
จ. - 06 ส.ค. 2561 - 13:04.27
โอนไว เครดิตยอดเยี่ยม สมาชิกคุณภาพของเว็บครับ EV578303039TH ขอบคุณมากครับ
874)
ผู้ตั้งประมูล #10579147
จ. - 06 ส.ค. 2561 - 13:04.12
โอนไว เครดิตยอดเยี่ยม สมาชิกคุณภาพของเว็บครับ EV578303039TH ขอบคุณมากครับ
873)
ผู้ตั้งประมูล #10592997
พ. - 01 ส.ค. 2561 - 13:16.41
บูชาจริง โอนไว ติดต่อง่าย อัธยาศัยดี การันตีความยอดเยี่ยมได้เลยครับ ลูกค้าเกรด A++++
ed502264967th ขอบคุณครับ
872)
bm9 (1054) 27.145.77.187
ผู้ตั้งประมูล #10583846
อ. - 31 ก.ค. 2561 - 07:33.17
เช่าจริง โอนไวมาก ชื่อนี้ไม่มีผิดหวังจริงๆๆ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
871)
bm9 (1054) 27.145.77.187
ผู้ตั้งประมูล #10583843
อ. - 31 ก.ค. 2561 - 07:33.09
เช่าจริง โอนไวมาก ชื่อนี้ไม่มีผิดหวังจริงๆๆ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
870)
ผู้ตั้งประมูล #10412516
ส. - 21 ก.ค. 2561 - 04:00.45
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
869)
ผู้ตั้งประมูล #10454304
ส. - 21 ก.ค. 2561 - 04:00.45
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
ผู้ตั้งประมูล #10529174
ศ. - 20 ก.ค. 2561 - 20:32.10
สุดยอดคุณภาพครับ ปิดจริงโอนไวยอดเยี่ยมเลยครับ
867)
B-P (2416) 171.96.100.207
ผู้ตั้งประมูล #10530344
พ. - 18 ก.ค. 2561 - 13:52.21
ปิดประมูลจริง โอนเร็ว ติดต่อง่าย อัธยาศัยดี เครดิตยอดเยี่ยม ขอบคุณครับ...ET 331660491 TH
866)
ผู้ตั้งประมูล #10450472
ศ. - 13 ก.ค. 2561 - 19:03.37
โอนเร็วมาก สมาชิกคุณภาพ+ให้อีก1เสียงครับ
865)
ผู้ตั้งประมูล #10485110
ศ. - 13 ก.ค. 2561 - 19:03.03
โอนเร็วมาก สมาชิกคุณภาพ+ให้อีก1เสียงครับ
864)
ผู้ตั้งประมูล #10505536
ศ. - 13 ก.ค. 2561 - 18:14.42
โอนไว..นิสัยดี..การันตรีอีก 1 คะแนนครับ
จัดส่งนนาฬิกาเรียบร้อย เลขลงทะเบียน RB 9503 2690 6 TH
ขอบคุณครับ
ผู้ตั้งประมูล #10519861
อ. - 10 ก.ค. 2561 - 14:19.09
โอนเงินเร็ว เครดิตเยี่ยม เชื่อถือได้ การันตีให้ครับ
ผู้ตั้งประมูล #10519890
อ. - 10 ก.ค. 2561 - 14:18.58
โอนเงินเร็ว เครดิตเยี่ยม เชื่อถือได้ การันตีให้ครับ
ผู้ตั้งประมูล #10519933
อ. - 10 ก.ค. 2561 - 14:18.46
โอนเงินเร็ว เครดิตเยี่ยม เชื่อถือได้ การันตีให้ครับ
rb693049291th
860)
ผู้ตั้งประมูล #10487039
อ. - 10 ก.ค. 2561 - 09:52.29
จัดส่งให้แล้ว..RM407111418TH
ขอขอบคุณครับ
859)
ผู้ตั้งประมูล #10487254
อ. - 10 ก.ค. 2561 - 09:52.20
จัดส่งให้แล้ว..RM407111418TH
ขอขอบคุณครับ
858)
ผู้ตั้งประมูล #10421375
พ. - 04 ก.ค. 2561 - 08:59.47
ขอบคุณครับ เครดิตดีมากครับ ติดต่อโอนเงินรวดเร็วครับ จัดส่งพระให้แล้วนะครับ เลขที่ EU473737185TH
ผู้ตั้งประมูล #10399355
ศ. - 08 มิ.ย. 2561 - 12:38.06
โอนเงินเร็ว เครดิตเยี่ยม เชื่อถือได้ การันตีให้ครับ
ผู้ตั้งประมูล #10390472
ศ. - 08 มิ.ย. 2561 - 12:37.55
โอนเงินเร็ว เครดิตเยี่ยม เชื่อถือได้ การันตีให้ครับ
rb692891850th
855)
ผู้ตั้งประมูล #10343886
อ. - 05 มิ.ย. 2561 - 17:52.16
สมาชิกคุณภาพ ซื้อจริง ติดต่อสะดวก โอนเร็ว ไม่ต้องรอนาน ใส่ใจการประมูล
พร้อมจัดส่งให้ครับ ท่านสามารถตรวจสอบเลขจัดส่งพัสดุได้ในกล่องข้อความ
ขอให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน คิดอะไรก็ขอให้สมดังหวังทุกเรื่องไป
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 19 หน้า (904)
ไปหน้าที่ :
Top