Feedback เฉยๆ ของ wirote12 - 1

Feedback เฉยๆ ของ wirote12

Feedback คำติชม ต่างๆ (หน้าที่ 1)

คะแนน Feedback : 261 (99.25%) คะแนน
ผู้ตั้งประมูล #3888495
อา. - 02 ก.พ. 2557 - 16:13.05
เลยกำหนดเวลามาหลายวันแล้วครับ ขอยกเลิกตามกฎนะครับ
ผู้ตั้งประมูล #3764656
ศ. - 29 พ.ย. 2556 - 12:23.52
•ห้ามเคาะประมูลเล่น (ทิ้งประมูล) : ผู้ชนะประมูล ก่อนทำการร่วมประมูลแต่ละครั้ง ควรพิจารณาให้รอบคอบดีเสียก่อน หากร่วมประมูลแล้วเป็นผู้ชนะประมูล จะไม่สามารถยกเลิกรายการดังกล่าวได้ ***หากมีการทิ้งประมูลเกิดขึ้น ผู้ชนะประมูลอาจได้รับ Feedback คำติ และหากได้ครบ 3 คำติ จะถูกระงับการใช้งาน
Top