Feedback ทั้งหมด ของ พรพระย่อย - 1

Feedback ทั้งหมด ของ พรพระย่อย

Feedback คำติชม ต่างๆ (หน้าที่ 1)

คะแนน Feedback : 796 (100%) คะแนน
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 16 หน้า (796)
ไปหน้าที่ :
796)
ผู้ชนะการประมูล #12919989
อา. - 28 มิ.ย. 2563 - 22:17.09
มีคุณภาพเชื่อถือได้
ผู้ชนะการประมูล #12780083
พฤ. - 11 มิ.ย. 2563 - 04:03.40
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
794)
ผู้ชนะการประมูล #12816920
พ. - 10 มิ.ย. 2563 - 04:02.53
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
ผู้ชนะการประมูล #12816977
พ. - 10 มิ.ย. 2563 - 04:02.53
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
792)
ผู้ชนะการประมูล #12816919
พ. - 10 มิ.ย. 2563 - 04:02.52
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
791)
ผู้ชนะการประมูล #12816922
พ. - 10 มิ.ย. 2563 - 04:02.52
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
790)
ผู้ชนะการประมูล #12817083
พ. - 10 มิ.ย. 2563 - 04:02.52
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
789)
ผู้ชนะการประมูล #12816906
อ. - 09 มิ.ย. 2563 - 04:00.48
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
788)
ผู้ชนะการประมูล #12814593
อ. - 09 มิ.ย. 2563 - 04:00.48
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
787)
ผู้ชนะการประมูล #12814767
อ. - 09 มิ.ย. 2563 - 04:00.48
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
786)
ผู้ชนะการประมูล #12814467
อ. - 09 มิ.ย. 2563 - 04:00.48
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
785)
ผู้ชนะการประมูล #12814521
อ. - 09 มิ.ย. 2563 - 04:00.48
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
ผู้ชนะการประมูล #12816908
อ. - 09 มิ.ย. 2563 - 04:00.46
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
ผู้ชนะการประมูล #12814555
อ. - 09 มิ.ย. 2563 - 04:00.46
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
ผู้ชนะการประมูล #12814815
อ. - 09 มิ.ย. 2563 - 04:00.46
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
ผู้ชนะการประมูล #12814814
อ. - 09 มิ.ย. 2563 - 04:00.46
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
780)
ผู้ชนะการประมูล #12814629
จ. - 08 มิ.ย. 2563 - 04:02.43
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
ผู้ชนะการประมูล #12814896
จ. - 08 มิ.ย. 2563 - 04:01.52
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
778)
kao (2182) (-2) -
ผู้ชนะการประมูล #12814577
จ. - 08 มิ.ย. 2563 - 04:01.11
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
777)
kao (2182) (-2) -
ผู้ชนะการประมูล #12814488
จ. - 08 มิ.ย. 2563 - 04:01.09
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
776)
ผู้ชนะการประมูล #12814840
จ. - 08 มิ.ย. 2563 - 04:01.04
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
775)
ผู้ชนะการประมูล #12814974
จ. - 08 มิ.ย. 2563 - 04:01.04
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
774)
ผู้ชนะการประมูล #12814980
จ. - 08 มิ.ย. 2563 - 04:00.56
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
773)
ผู้ชนะการประมูล #12777627
ศ. - 05 มิ.ย. 2563 - 15:48.29
ได้รับ.... เหรียญพระธาตุเจดีย์ศิริมหามงคล วัดศิริพงษาวาส จ ชัยภูมิ...334
วันที่ ๔ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๑.๑๑น.พระสวยมากครับ
772)
ผู้ชนะการประมูล #12771249
ศ. - 05 มิ.ย. 2563 - 15:48.07
ได้รับ... พระสมเด็จ ไม่ทราบที่...303
วันที่ ๔ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๑.๑๑น.พระสวยมากครับ

ผู้ชนะการประมูล #12756139
พฤ. - 04 มิ.ย. 2563 - 04:02.15
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
ผู้ชนะการประมูล #12775485
พฤ. - 04 มิ.ย. 2563 - 04:02.15
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
769)
ผู้ชนะการประมูล #12777582
จ. - 01 มิ.ย. 2563 - 04:01.05
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
768)
ผู้ชนะการประมูล #12743056
จ. - 01 มิ.ย. 2563 - 04:01.04
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
767)
ผู้ชนะการประมูล #12737636
อา. - 31 พ.ค. 2563 - 04:00.54
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
766)
ผู้ชนะการประมูล #12747505
อา. - 31 พ.ค. 2563 - 04:00.54
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
765)
ผู้ชนะการประมูล #12783413
อา. - 31 พ.ค. 2563 - 04:00.53
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
ผู้ชนะการประมูล #12789316
ส. - 30 พ.ค. 2563 - 04:00.48
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
763)
ผู้ชนะการประมูล #12790726
ส. - 30 พ.ค. 2563 - 04:00.47
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
ผู้ชนะการประมูล #12789306
ศ. - 29 พ.ค. 2563 - 04:01.16
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
761)
ผู้ชนะการประมูล #12789288
ศ. - 29 พ.ค. 2563 - 04:01.15
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
760)
ผู้ชนะการประมูล #12816928
พ. - 27 พ.ค. 2563 - 10:52.49
ได้รับเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับผม
759)
ผู้ชนะการประมูล #12816959
พ. - 27 พ.ค. 2563 - 10:52.42
ได้รับเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับผม
758)
ผู้ชนะการประมูล #12817180
พ. - 27 พ.ค. 2563 - 10:52.32
ได้รับเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับผม
757)
ผู้ชนะการประมูล #12817178
พ. - 27 พ.ค. 2563 - 10:52.26
ได้รับเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับผม
756)
ผู้ชนะการประมูล #12817138
พ. - 27 พ.ค. 2563 - 10:52.20
ได้รับเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับผม
755)
ผู้ชนะการประมูล #12817132
พ. - 27 พ.ค. 2563 - 10:52.15
ได้รับเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับผม
754)
ผู้ชนะการประมูล #12797282
พ. - 27 พ.ค. 2563 - 10:49.47
ได้รับเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับผม
753)
ผู้ชนะการประมูล #12800966
พ. - 27 พ.ค. 2563 - 10:47.19
ได้รับเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับผม
752)
ผู้ชนะการประมูล #12800964
พ. - 27 พ.ค. 2563 - 10:47.09
ได้รับเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับผม
751)
ผู้ชนะการประมูล #12789289
พ. - 27 พ.ค. 2563 - 10:46.40
ได้รับเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับผม
750)
ผู้ชนะการประมูล #12789323
พ. - 27 พ.ค. 2563 - 10:46.36
ได้รับเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับผม
ผู้ชนะการประมูล #12783402
พ. - 27 พ.ค. 2563 - 04:02.04
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
748)
ผู้ชนะการประมูล #12782486
พ. - 27 พ.ค. 2563 - 04:02.02
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
747)
ผู้ชนะการประมูล #12782647
พ. - 27 พ.ค. 2563 - 04:02.00
(Auto Feedback) ให้โดยระบบ เมื่อครบ 30 วันหลังปิดประมูล
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 16 หน้า (796)
ไปหน้าที่ :
Top