ร้านค้าพระเครื่อง ออนไลน์ - เฮงเส็ง - 1
 • หลวงพ่อพระองค์กาส อายุ 330 ปี วัดโพธิ์กลาง บ้านทุ่ม ขอนแก่น
  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ชาวตำบลบ้านทุ่ม
  เป็นพุทธศิลป์ ทรงล้านช้าง หน้าตัก 8 นิ้ว สูง 19 นิ้ว ฐานกว้าง 10 นิ้ว
  สร้างเมื่อ พ.ศ.2230 เนื้อทองสัมฤทธิ์
 • หลวงพ่อพระกัจจายน์ อายุ 165 ปี วัดโพธิ์กลาง บ้านทุ่ม ขอนแก่น
  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ชาวตำบลบ้านทุ่ม
  เป็นพุทธศิลป์ ทรงล้านช้าง หน้าตัก 6.5 นิ้ว สูง 13 นิ้ว
  สร้างเมื่อ พ.ศ.2395 เนื้อทองสัมฤทธิ์
 • Page 1
 • Page 2
ซื่อสัตย์ จริงใจ เชื่อถือได้
หมวดพระเครื่อง :
Top