ร้านค้าพระเครื่อง ออนไลน์ - จักรพันธณ์888 - 1
  • พระอรหันต์เจ้า ครูบาเกษม เขมโก
    พระผู้สอน หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
    พระผู้ให้ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ยะธาพุทโมนะ
หมวดพระเครื่อง :
Top