ร้านค้าพระเครื่อง ออนไลน์ - พลสกลนคร - 1
  • นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งทำสาธารณะประโยชน์
    นำเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการเช่าบูชาพระเครื่องซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล
  • เพื่อสังคม
    มอบทุนการศึกษานักเรียน ค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์กีฬาตามโรงเรียนทุรกันดาร สร้างถาวรวัตถุในพระศาสนา
  • Page 1
  • Page 2
เรื่องมวลสารสายพระกรรมฐานต้องยกให้เรา... "พลสกลนคร" Line ID ..ponsakon2519....Mobile +6685 482 0451
หมวดพระเครื่อง :
ไม่มีพระเครื่องแสดงในร้านค้า หรือ ยูนิตร้านค้าหมดอายุ(รายการพระเครื่องถูกปรับซ่อนโดยอัตโนมัติ)
Top